Priebežné výsledky z PA - ročník 2024

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   2410   4900   8970   9854   35137   21964   6394   0   40204   0   0   0   129833 
 2.   OM3CQF   1984   8448   8464   13530   9500   9072   13860   9600   14722   0   0   0   89180 
 3.   OM0AAO   8112   0   7172   9774   12557   9324   10260   10788   12296   0   0   0   80283 
 4.   OM4AGW   0   0   1060   1793   2562   2604   11934   25400   20556   0   0   0   65909 
 5.   OM6TX   4880   4148   4165   5580   5586   3927   6260   4112   4410   0   0   0   43068 
 6.   OK1DOL   0   0   32085   0   0   0   0   0   0   0   0   0   32085 
 7.   OM2RL   2975   2769   2678   4872   4300   2646   4820   4560   0   0   0   0   29620 
 8.   OM3WKX   728   1956   2691   3105   3108   2223   2590   3893   3542   0   0   0   23836 
 9.   OM1HFY   0   0   0   0   10120   11908   0   0   0   0   0   0   22028 
 10.   OM1AKU   1554   1078   2805   1859   2416   2703   1677   2320   3944   0   0   0   20356 
 11.   OM3TGE   2096   2325   1584   2592   1976   1846   1508   2106   2363   0   0   0   18396 
 12.   OM5CC   1853   1287   0   1729   1807   801   2265   2975   3876   0   0   0   16593 
 13.   OM5LD   0   1788   1440   2400   1692   2044   2445   1638   2544   0   0   0   15991 
 14.   OM5APP   891   1190   1320   1116   2085   3222   2282   0   2265   0   0   0   14371 
 15.   OM1MJ   0   957   1695   3042   0   0   3287   0   4326   0   0   0   13307 
 16.   OM7CM   1235   1326   1196   1560   490   1526   1635   1935   1952   0   0   0   12855 
 17.   OM3CPW   3400   1677   2768   0   0   0   0   2976   0   0   0   0   10821 
 18.   OM4AQP   76   366   592   434   4454   472   600   378   729   0   0   0   8101 
 19.   OM6KD   385   0   747   1391   888   0   0   837   0   0   0   0   4248 
 20.   OM4KK   0   0   0   0   1177   0   744   847   1365   0   0   0   4133 
 21.   OM3TRN   0   0   0   0   0   0   1017   1704   1144   0   0   0   3865 
 22.   OM3WAN   0   0   0   0   0   0   0   0   2720   0   0   0   2720 
 23.   OM5ZX   0   0   390   140   80   54   909   765   0   0   0   0   2338 
 24.   OM3CVV   72   0   69   180   200   192   108   1284   198   0   0   0   2303 
    OM2ABC   0   504   0   1498   301   0   0   0   0   0   0   0   2303 
 26.   OM5CM   949   525   0   0   228   0   0   0   360   0   0   0   2062 
 27.   OM6KW   0   0   0   1960   0   0   0   0   0   0   0   0   1960 
 28.   OM8OM   0   480   258   648   272   0   282   0   0   0   0   0   1940 
 29.   OM3THX   0   372   469   657   0   8   87   140   0   0   0   0   1733 
 30.   OM3WAK   224   75   120   155   259   60   464   294   63   0   0   0   1714 
 31.   OM3TLE   14   57   210   318   371   140   205   175   0   0   0   0   1490 
 32.   OM5AST   0   198   0   603   0   222   0   384   0   0   0   0   1407 
 33.   OM1ARW   180   200   120   357   246   0   116   124   54   0   0   0   1397 
 34.   OM0AB   126   350   64   329   60   0   0   384   0   0   0   0   1313 
 35.   OM5UM   0   81   16   612   168   0   0   258   145   0   0   0   1280 
 36.   OM6AKO   520   0   0   0   0   0   0   0   504   0   0   0   1024 
 37.   OM1RV   0   0   520   0   376   0   0   0   0   0   0   0   896 
 38.   OM8DD   852   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   852 
 39.   OM8ABC   0   108   51   72   92   81   130   165   0   0   0   0   699 
 40.   OM4AJH   190   54   18   63   78   42   18   51   168   0   0   0   682 
 41.   OM2AP   0   0   680   0   0   0   0   0   0   0   0   0   680 
 42.   OM6RT   0   0   0   0   0   0   0   608   0   0   0   0   608 
 43.   OM8ARG   0   0   0   0   140   100   0   287   0   0   0   0   527 
 44.   OM8DM   10   12   18   48   18   10   36   20   60   0   0   0   232 
 45.   OM2AWW   36   0   48   0   63   48   20   0   0   0   0   0   215 
 46.   OM/OK1VLG   60   0   39   84   16   8   0   0   0   0   0   0   207 
 47.   OM3TFP   0   0   0   0   0   0   0   45   96   0   0   0   141 
 48.   OM7JN   0   0   0   0   36   63   6   0   0   0   0   0   105 
 49.   OM2LM   0   0   0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   100 
 50.   OM1II   0   26   69   0   0   0   0   0   0   0   0   0   95 
 51.   OM6ABS   0   0   45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   45 
 52.   OM3WYB   0   0   0   36   0   0   0   0   0   0   0   0   36 
 53.   OM3KEG   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   8 
    OM5EAX   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   8 
 55.   OM8AE   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   0   0   0   0   0   0   0   10024   0   0   0   0   10024 
 2.   OM1HI   0   228   590   2445   416   1755   234   1261   198   0   0   0   7127 
 3.   OM6ABA   0   0   0   0   0   0   0   0   4374   0   0   0   4374 
 4.   OM5LD   0   710   567   368   424   294   301   567   488   0   0   0   3719 
 5.   OM5KV   0   584   748   0   800   472   0   1064   0   0   0   0   3668 
 6.   OM5CM   150   364   441   231   246   328   0   210   495   0   0   0   2465 
 7.   OM6CV   140   88   84   245   80   96   0   240   105   0   0   0   1078 
 8.   OM3TZO   0   0   0   0   204   0   0   0   826   0   0   0   1030 
 9.   OM4MX   0   693   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   693 
 10.   OM3THX   0   150   270   116   0   4   14   39   0   0   0   0   593 
 11.   OM7CM   30   30   30   30   20   39   85   33   14   0   0   0   311 
 12.   OM5UM   0   76   2   24   42   0   0   64   54   0   0   0   262 
 13.   OM5ZX   0   0   45   30   0   4   36   80   0   0   0   0   195 
 14.   OM5AST   0   12   0   45   0   48   0   0   0   0   0   0   105 
 15.   OM2ABC   0   56   0   45   0   0   0   0   0   0   0   0   101 
 16.   OM5KM   0   0   0   0   0   0   0   60   0   0   0   0   60 
 17.   OM1II   0   56   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   56 
 18.   OM1ARW   12   6   0   0   0   0   0   0   22   0   0   0   40 
 19.   OM0AB   0   20   0   10   0   0   0   6   0   0   0   0   36 
 20.   OM/OK1VLG   4   0   2   2   0   2   0   0   0   0   0   0   10 
 21.   OM3TRN   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   4 
    OM3KEG   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   4 
 23.   OM3WAK   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2 
    OM8DM   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   203   280   405   185   198   520   0   246   39   0   0   0   2076 
 2.   OM5LD   0   130   192   104   110   115   48   150   125   0   0   0   974 
 3.   OM5KV   0   120   162   0   138   36   0   0   0   0   0   0   456 
 4.   OM6CV   6   6   10   27   21   27   0   0   6   0   0   0   103 
 5.   OM5KM   0   0   0   0   0   0   0   80   0   0   0   0   80 
 6.   OM3THX   0   18   14   18   0   0   0   4   0   0   0   0   54 
 7.   OM5UM   0   8   2   8   2   0   0   4   4   0   0   0   28 
 8.   OM5ZX   0   0   0   0   0   0   0   14   0   0   0   0   14 
 9.   OM/OK1VLG   0   0   2   2   0   2   0   0   0   0   0   0   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KUK   4212   0   3285   4806   3728   3015   3536   0   4356   0   0   0   26938 
 2.   OM3KII   0   0   0   11808   0   0   0   0   0   0   0   0   11808 
 3.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   3360   5850   0   0   0   0   9210 
 4.   OM23YOTA   0   7056   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7056 
 5.   OM3KTR   0   0   1548   1440   0   0   1034   0   0   0   0   0   4022 
 6.   OM3KEG   0   372   469   657   0   8   87   140   0   0   0   0   1733 
 7.   OM3KSI   0   567   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   567 
 8.   OM3KHT   88   0   0   66   92   0   0   0   0   0   0   0   246 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   1428   0   0   0   3810   3094   0   0   0   0   0   0   8332 
 2.   OM3KVW   264   100   522   605   424   264   448   1079   913   0   0   0   4619 
 3.   OM23YOTA   0   1305   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1305 
 4.   OM3KEG   0   150   270   116   0   4   14   39   0   0   0   0   593 
 5.   OM3KTR   0   0   33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   33 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   18   14   18   0   0   0   4   0   0   0   0   54 
 2.   OM3THX   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0   18 
 3.   OM5UM   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele