Priebežné výsledky z PA - ročník 2023

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   22242   3924   7296   7228   9240   0   0   0   0   0   0   0   49930 
 2.   OM3CQF   0   6699   5922   10056   10575   0   0   0   0   0   0   0   33252 
 3.   OM0AAO   5117   544   6754   6693   7824   0   0   0   0   0   0   0   26932 
 4.   OM6TX   3600   2232   4386   3344   5436   0   0   0   0   0   0   0   18998 
 5.   OM2RL   3798   2052   3366   2880   4142   0   0   0   0   0   0   0   16238 
 6.   OM4MX   2574   1488   1547   3488   3502   0   0   0   0   0   0   0   12599 
 7.   OM3TGE   1872   1694   2432   2055   2655   0   0   0   0   0   0   0   10708 
 8.   OM1AKU   2025   1430   0   3060   3298   0   0   0   0   0   0   0   9813 
 9.   OM3WMA   8027   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8061 
 10.   OM3CPW   0   1792   2660   3384   0   0   0   0   0   0   0   0   7836 
 11.   OM5LD   0   1375   2336   1152   2072   0   0   0   0   0   0   0   6935 
 12.   OM3WKX   1390   1200   1180   1240   1665   0   0   0   0   0   0   0   6675 
 13.   OM7CM   1830   550   1248   1339   1330   0   0   0   0   0   0   0   6297 
 14.   OM1MJ   0   1452   0   0   4161   0   0   0   0   0   0   0   5613 
 15.   OM6CV   1166   688   1068   920   1140   0   0   0   0   0   0   0   4982 
 16.   OM6ABA   1276   729   1078   0   1875   0   0   0   0   0   0   0   4958 
 17.   OM1WS   0   0   0   0   3439   0   0   0   0   0   0   0   3439 
 18.   OM5CC   1140   0   224   0   1680   0   0   0   0   0   0   0   3044 
 19.   OM4KK   1250   228   124   860   76   0   0   0   0   0   0   0   2538 
 20.   OM1ARW   532   455   385   322   630   0   0   0   0   0   0   0   2324 
 21.   OM6KD   0   220   315   740   744   0   0   0   0   0   0   0   2019 
 22.   OM8DD   217   480   680   369   0   0   0   0   0   0   0   0   1746 
 23.   OM6AKO   0   192   496   385   640   0   0   0   0   0   0   0   1713 
 24.   OM34THX   0   448   0   385   656   0   0   0   0   0   0   0   1489 
 25.   OM0AB   246   22   232   804   0   0   0   0   0   0   0   0   1304 
 26.   OM5UM   276   165   330   170   294   0   0   0   0   0   0   0   1235 
 27.   OM4GW   0   0   0   0   1218   0   0   0   0   0   0   0   1218 
 28.   OM2JK   0   0   0   1104   0   0   0   0   0   0   0   0   1104 
 29.   OM3WAK   222   32   288   282   252   0   0   0   0   0   0   0   1076 
 30.   OM8ABC   148   96   246   287   264   0   0   0   0   0   0   0   1041 
 31.   OM8OM   0   265   590   180   0   0   0   0   0   0   0   0   1035 
 32.   OM1OW   0   427   592   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1019 
 33.   OM4AJH   245   204   250   132   168   0   0   0   0   0   0   0   999 
 34.   OM3THX   0   448   490   0   0   0   0   0   0   0   0   0   938 
 35.   OM1RV   312   155   0   344   0   0   0   0   0   0   0   0   811 
 36.   OM3CVV   0   116   156   376   156   0   0   0   0   0   0   0   804 
 37.   OM8ADU   0   0   0   0   759   0   0   0   0   0   0   0   759 
 38.   OM5MI   0   0   0   684   0   0   0   0   0   0   0   0   684 
 39.   OM7AG   315   0   352   0   0   0   0   0   0   0   0   0   667 
 40.   OM5ZX   180   0   124   72   192   0   0   0   0   0   0   0   568 
 41.   OM8ARG   0   0   210   100   240   0   0   0   0   0   0   0   550 
 42.   OM7KW   0   544   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   544 
 43.   OM0AS   0   0   513   0   0   0   0   0   0   0   0   0   513 
 44.   OM5CM   456   6   0   44   0   0   0   0   0   0   0   0   506 
 45.   OM6AM   0   0   0   459   0   0   0   0   0   0   0   0   459 
 46.   OM5AST   0   252   0   115   0   0   0   0   0   0   0   0   367 
 47.   OM1HMI   322   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   322 
 48.   OM7ANT   108   75   136   0   0   0   0   0   0   0   0   0   319 
 49.   OM/OK1VLG   66   81   0   40   72   0   0   0   0   0   0   0   259 
 50.   OM6AI   0   81   0   160   0   0   0   0   0   0   0   0   241 
 51.   OM2AWW   52   0   56   0   78   0   0   0   0   0   0   0   186 
 52.   OM/OK!VLG   0   0   96   0   0   0   0   0   0   0   0   0   96 
 53.   OM8DM   6   8   22   26   28   0   0   0   0   0   0   0   90 
 54.   OM6ABS   0   0   0   48   0   0   0   0   0   0   0   0   48 
 55.   OM3CFR   0   0   45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   45 
 56.   OM3TFP   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0   18 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KV   0   684   531   720   1092   0   0   0   0   0   0   0   3027 
 2.   OM5CM   52   198   140   95   871   0   0   0   0   0   0   0   1356 
 3.   OM5LD   0   195   150   520   432   0   0   0   0   0   0   0   1297 
 4.   OM3WC   0   0   0   1044   0   0   0   0   0   0   0   0   1044 
 5.   OM5UM   48   100   48   66   128   0   0   0   0   0   0   0   390 
 6.   OM6CV   20   88   33   130   110   0   0   0   0   0   0   0   381 
 7.   OM34THX   0   150   0   96   132   0   0   0   0   0   0   0   378 
 8.   OM3THX   0   150   155   0   0   0   0   0   0   0   0   0   305 
 9.   OM1HI   0   0   0   154   0   0   0   0   0   0   0   0   154 
 10.   OM7CM   30   0   30   33   30   0   0   0   0   0   0   0   123 
 11.   OM3TLE   0   39   18   45   0   0   0   0   0   0   0   0   102 
 12.   OM1RV   0   39   0   33   0   0   0   0   0   0   0   0   72 
 13.   OM1ARW   6   0   0   0   22   0   0   0   0   0   0   0   28 
 14.   OM/OK1VLG   2   2   4   6   2   0   0   0   0   0   0   0   16 
 15.   OM5ZX   0   0   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14 
 16.   OM7ANT   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM6AM   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 18.   OM3CVV   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   306   245   324   259   100   0   0   0   0   0   0   0   1234 
 2.   OM5LD   0   92   168   125   168   0   0   0   0   0   0   0   553 
 3.   OM1HI   0   0   189   27   259   0   0   0   0   0   0   0   475 
 4.   OM34THX   0   18   0   36   14   0   0   0   0   0   0   0   68 
 5.   OM3THX   0   18   18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36 
 6.   OM5UM   2   0   6   6   6   0   0   0   0   0   0   0   20 
 7.   OM3TLE   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   9160   0   14587   24222   0   0   0   0   0   0   0   47969 
 2.   OM3KEG   0   448   490   385   664   0   0   0   0   0   0   0   1987 
 3.   OM3KSI   512   240   344   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1096 
 4.   OM3KHT   93   75   210   196   108   0   0   0   0   0   0   0   682 
 5.   OM3KVW   455   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   455 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KVW   434   174   96   287   315   0   0   0   0   0   0   0   1306 
 2.   OM3KEG   0   150   160   96   132   0   0   0   0   0   0   0   538 
 3.   OM3TLE   0   0   0   0   26   0   0   0   0   0   0   0   26 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   18   18   36   14   0   0   0   0   0   0   0   86 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele