Priebežné výsledky z PA - ročník 2023

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   22242   3924   7296   7228   9240   30800   31356   0   0   0   0   0   112086 
 2.   OM3CQF   0   6699   5922   10056   10575   11832   12264   0   0   0   0   0   57348 
 3.   OM0AAO   5117   544   6754   6693   7824   6302   11832   0   0   0   0   0   45066 
 4.   OM4MX   2574   1488   1547   3488   3502   0   24710   0   0   0   0   0   37309 
 5.   OM6TX   3600   2232   4386   3344   5436   5149   3585   0   0   0   0   0   27732 
 6.   OM2RL   3798   2052   3366   2880   4142   3078   0   0   0   0   0   0   19316 
 7.   OM3TGE   1872   1694   2432   2055   2655   2254   1833   0   0   0   0   0   14795 
 8.   OM1AKU   2025   1430   0   3060   3298   2250   0   0   0   0   0   0   12063 
 9.   OM5LD   0   1375   2336   1152   2072   2156   2128   0   0   0   0   0   11219 
 10.   OM3CPW   0   1792   2660   3384   0   3150   0   0   0   0   0   0   10986 
 11.   OM1MJ   0   1452   0   0   4161   0   4142   0   0   0   0   0   9755 
 12.   OM3WKX   1390   1200   1180   1240   1665   1500   1488   0   0   0   0   0   9663 
 13.   OM7CM   1830   550   1248   1339   1330   0   1807   0   0   0   0   0   8104 
 14.   OM3WMA   8027   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8061 
 15.   OM5CC   1140   0   224   0   1680   1476   1785   0   0   0   0   0   6305 
 16.   OM6CV   1166   688   1068   920   1140   759   469   0   0   0   0   0   6210 
 17.   OM6ABA   1276   729   1078   0   1875   0   0   0   0   0   0   0   4958 
 18.   OM4KK   1250   228   124   860   76   0   1430   0   0   0   0   0   3968 
 19.   OM6KD   0   220   315   740   744   1568   0   0   0   0   0   0   3587 
 20.   OM1WS   0   0   0   0   3439   0   0   0   0   0   0   0   3439 
 21.   OM8DD   217   480   680   369   0   754   680   0   0   0   0   0   3180 
 22.   OM1ARW   532   455   385   322   630   488   275   0   0   0   0   0   3087 
 23.   OM6AKO   0   192   496   385   640   968   0   0   0   0   0   0   2681 
 24.   OM8OM   0   265   590   180   0   630   400   0   0   0   0   0   2065 
 25.   OM5UM   276   165   330   170   294   162   264   0   0   0   0   0   1661 
 26.   OM0AB   246   22   232   804   0   0   352   0   0   0   0   0   1656 
 27.   OM34THX   0   448   0   385   656   0   0   0   0   0   0   0   1489 
 28.   OM8ARG   0   0   210   100   240   486   288   0   0   0   0   0   1324 
 29.   OM4AJH   245   204   250   132   168   0   275   0   0   0   0   0   1274 
 30.   OM3WAK   222   32   288   282   252   26   168   0   0   0   0   0   1270 
 31.   OM4GW   0   0   0   0   1218   0   0   0   0   0   0   0   1218 
 32.   OM8ABC   148   96   246   287   264   174   0   0   0   0   0   0   1215 
 33.   OM2JK   0   0   0   1104   0   0   0   0   0   0   0   0   1104 
 34.   OM1OW   0   427   592   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1019 
 35.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   979   0   0   0   0   0   979 
 36.   OM1RV   312   155   0   344   0   150   0   0   0   0   0   0   961 
 37.   OM3THX   0   448   490   0   0   0   0   0   0   0   0   0   938 
 38.   OM3CVV   0   116   156   376   156   0   0   0   0   0   0   0   804 
 39.   OM8ADU   0   0   0   0   759   0   0   0   0   0   0   0   759 
 40.   OM5MI   0   0   0   684   0   0   0   0   0   0   0   0   684 
 41.   OM5ZX   180   0   124   72   192   112   0   0   0   0   0   0   680 
 42.   OM7AG   315   0   352   0   0   0   0   0   0   0   0   0   667 
 43.   OM7KW   0   544   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   544 
 44.   OM0AS   0   0   513   0   0   0   0   0   0   0   0   0   513 
 45.   OM5CM   456   6   0   44   0   0   0   0   0   0   0   0   506 
 46.   OM6AM   0   0   0   459   0   0   0   0   0   0   0   0   459 
 47.   OM2LM   0   0   0   0   0   450   0   0   0   0   0   0   450 
 48.   OM5AST   0   252   0   115   0   0   0   0   0   0   0   0   367 
 49.   OM/OK1VLG   66   81   0   40   72   100   0   0   0   0   0   0   359 
 50.   OM1HMI   322   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   322 
 51.   OM7ANT   108   75   136   0   0   0   0   0   0   0   0   0   319 
 52.   OM6AI   0   81   0   160   0   0   0   0   0   0   0   0   241 
 53.   OM2AWW   52   0   56   0   78   0   0   0   0   0   0   0   186 
 54.   OM5APP   0   0   0   0   0   33   95   0   0   0   0   0   128 
 55.   OM8DM   6   8   22   26   28   8   14   0   0   0   0   0   112 
 56.   OM3TFP   0   0   0   18   0   0   84   0   0   0   0   0   102 
 57.   OM/OK!VLG   0   0   96   0   0   0   0   0   0   0   0   0   96 
 58.   OM6ABS   0   0   0   48   0   0   0   0   0   0   0   0   48 
 59.   OM3CFR   0   0   45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   45 
 60.   OM3TLE   0   0   0   0   0   0   24   0   0   0   0   0   24 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KV   0   684   531   720   1092   720   979   0   0   0   0   0   4726 
 2.   OM5CM   52   198   140   95   871   531   1209   0   0   0   0   0   3096 
 3.   OM5LD   0   195   150   520   432   585   576   0   0   0   0   0   2458 
 4.   OM3WC   0   0   0   1044   0   0   0   0   0   0   0   0   1044 
 5.   OM4MX   0   0   0   0   0   1008   0   0   0   0   0   0   1008 
 6.   OM6CV   20   88   33   130   110   96   108   0   0   0   0   0   585 
 7.   OM5UM   48   100   48   66   128   135   45   0   0   0   0   0   570 
 8.   OM34THX   0   150   0   96   132   0   0   0   0   0   0   0   378 
 9.   OM1HI   0   0   0   154   0   210   0   0   0   0   0   0   364 
 10.   OM3THX   0   150   155   0   0   0   0   0   0   0   0   0   305 
 11.   OM7CM   30   0   30   33   30   0   30   0   0   0   0   0   153 
 12.   OM3TLE   0   39   18   45   0   0   36   0   0   0   0   0   138 
 13.   OM1RV   0   39   0   33   0   0   0   0   0   0   0   0   72 
 14.   OM1ARW   6   0   0   0   22   30   0   0   0   0   0   0   58 
 15.   OM5ZX   0   0   14   0   0   22   0   0   0   0   0   0   36 
 16.   OM/OK1VLG   2   2   4   6   2   2   0   0   0   0   0   0   18 
 17.   OM6AM   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM7ANT   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 19.   OM3CVV   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   306   245   324   259   100   120   27   0   0   0   0   0   1381 
 2.   OM5LD   0   92   168   125   168   168   156   0   0   0   0   0   877 
 3.   OM1HI   0   0   189   27   259   27   150   0   0   0   0   0   652 
 4.   OM34THX   0   18   0   36   14   0   0   0   0   0   0   0   68 
 5.   OM3THX   0   18   18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36 
 6.   OM5UM   2   0   6   6   6   6   4   0   0   0   0   0   30 
 7.   OM3TLE   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   9160   0   14587   24222   0   0   0   0   0   0   0   47969 
 2.   OM3KEG   0   448   490   385   664   0   560   0   0   0   0   0   2547 
 3.   OM3KSI   512   240   344   0   0   810   0   0   0   0   0   0   1906 
 4.   OM3KHT   93   75   210   196   108   155   315   0   0   0   0   0   1152 
 5.   OM3KVW   455   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   455 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   7176   0   0   0   0   0   7176 
 2.   OM3KVW   434   174   96   287   315   336   464   0   0   0   0   0   2106 
 3.   OM3KEG   0   150   160   96   132   0   273   0   0   0   0   0   811 
 4.   OM3TLE   0   0   0   0   26   0   0   0   0   0   0   0   26 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   18   18   36   14   0   36   0   0   0   0   0   122 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele