Priebežné výsledky z PA - ročník 2023

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   22242   3924   7296   7228   9240   30800   31356   24395   0   18088   40740   0   195309 
 2.   OM3CQF   0   6699   5922   10056   10575   11832   12264   13547   11536   13369   18054   9464   123318 
 3.   OM4MX   2574   1488   1547   3488   3502   0   24710   0   16740   27398   0   19206   100653 
 4.   OM0AAO   5117   544   6754   6693   7824   6302   11832   8300   0   2774   13408   10620   80168 
 5.   OM6TX   3600   2232   4386   3344   5436   5149   3585   4556   4338   6069   6846   5080   54621 
 6.   OM2RL   3798   2052   3366   2880   4142   3078   0   2856   1965   4884   7344   4641   41006 
 7.   OM1AKU   2025   1430   0   3060   3298   2250   0   3077   3078   3686   5240   2839   29983 
 8.   OM5CC   1140   0   224   0   1680   1476   1785   2460   3780   5496   5612   4100   27753 
 9.   OM3TGE   1872   1694   2432   2055   2655   2254   1833   1800   0   0   3026   2703   22324 
 10.   OM6ABA   1276   729   1078   0   1875   0   0   0   0   0   0   17120   22078 
 11.   OM1MJ   0   1452   0   0   4161   0   4142   0   3366   3686   0   3990   20797 
 12.   OM3WKX   1390   1200   1180   1240   1665   1500   1488   1752   1120   2205   3417   2460   20617 
 13.   OM5LD   0   1375   2336   1152   2072   2156   2128   1120   1652   1806   1625   1100   18522 
 14.   OM3CPW   0   1792   2660   3384   0   3150   0   1946   0   0   0   3306   16238 
 15.   OM7CM   1830   550   1248   1339   1330   0   1807   0   1560   0   2000   0   11664 
 16.   OM6CV   1166   688   1068   920   1140   759   469   891   840   912   946   0   9799 
 17.   OM3WMA   8027   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8061 
 18.   OM8DD   217   480   680   369   0   754   680   0   1152   440   1488   1092   7352 
 19.   OM5APP   0   0   0   0   0   33   95   720   1265   1170   3857   0   7140 
 20.   OM3CVV   0   116   156   376   156   0   0   539   1625   1560   1339   1176   7043 
 21.   OM4KK   1250   228   124   860   76   0   1430   936   441   869   264   0   6478 
 22.   OM5ZX   180   0   124   72   192   112   0   1320   1456   600   1391   774   6221 
 23.   OM6KD   0   220   315   740   744   1568   0   1060   765   0   0   0   5412 
 24.   OM1ARW   532   455   385   322   630   488   275   511   424   234   104   135   4495 
 25.   OM6AKO   0   192   496   385   640   968   0   819   0   0   0   0   3500 
 26.   OM0AB   246   22   232   804   0   0   352   603   0   387   320   530   3496 
 27.   OM1WS   0   0   0   0   3439   0   0   0   0   0   0   0   3439 
 28.   OM4GW   0   0   0   0   1218   0   0   0   1680   0   0   0   2898 
 29.   OM2JK   0   0   0   1104   0   0   0   1750   0   0   0   0   2854 
 30.   OM8ARG   0   0   210   100   240   486   288   530   0   396   156   0   2406 
 31.   OM8OM   0   265   590   180   0   630   400   0   0   0   125   0   2190 
 32.   OM3WAK   222   32   288   282   252   26   168   88   360   120   264   0   2102 
 33.   OM8ADU   0   0   0   0   759   0   0   1339   0   0   0   0   2098 
 34.   OM8ABC   148   96   246   287   264   174   0   192   296   0   264   0   1967 
 35.   OM4AJH   245   204   250   132   168   0   275   235   185   155   80   14   1943 
 36.   OM5UM   276   165   330   170   294   162   264   84   168   0   0   0   1913 
 37.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   0   1639   0   0   0   0   1639 
 38.   OM2DT   0   0   0   0   0   0   0   1599   0   0   0   0   1599 
 39.   OM3THX   0   448   490   0   0   0   0   354   44   240   0   0   1576 
 40.   OM2ABC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1540   0   1540 
 41.   OM34THX   0   448   0   385   656   0   0   0   0   0   0   0   1489 
 42.   OM1OW   0   427   592   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1019 
 43.   OM1RV   312   155   0   344   0   150   0   0   0   0   0   0   961 
 44.   OM7JN   0   0   0   0   0   0   0   380   0   0   306   108   794 
 45.   OM5AST   0   252   0   115   0   0   0   0   0   0   0   336   703 
 46.   OM5MI   0   0   0   684   0   0   0   0   0   0   0   0   684 
 47.   OM7AG   315   0   352   0   0   0   0   0   0   0   0   0   667 
 48.   OM/OK1VLG   66   81   0   40   72   100   0   12   39   72   24   48   554 
 49.   OM7KW   0   544   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   547 
 50.   OM5CM   456   6   0   44   0   0   0   0   0   0   2   30   538 
 51.   OM0AS   0   0   513   0   0   0   0   0   0   0   0   0   513 
 52.   OM6AM   0   0   0   459   0   0   0   0   0   0   0   0   459 
 53.   OM2LM   0   0   0   0   0   450   0   0   0   0   0   0   450 
 54.   OM3KXR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   396   0   0   396 
 55.   OM1HMI   322   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   322 
 56.   OM7ANT   108   75   136   0   0   0   0   0   0   0   0   0   319 
 57.   OM3TFP   0   0   0   18   0   0   84   0   0   0   56   155   313 
 58.   OM2AWW   52   0   56   0   78   0   0   0   0   0   56   28   270 
 59.   OM6AI   0   81   0   160   0   0   0   0   0   0   0   0   241 
    OM8DM   6   8   22   26   28   8   14   26   18   27   22   36   241 
 61.   OM3TLE   0   0   0   0   0   0   24   0   56   42   52   0   174 
 62.   OM/OK!VLG   0   0   96   0   0   0   0   0   0   0   0   0   96 
 63.   OM6ABS   0   0   0   48   0   0   0   0   0   0   0   0   48 
 64.   OM3CFR   0   0   45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   45 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   0   0   0   0   0   0   0   0   6578   0   0   11049   17627 
 2.   OM5KV   0   684   531   720   1092   720   979   1456   656   984   0   792   8614 
 3.   OM5CM   52   198   140   95   871   531   1209   1246   924   0   1680   1261   8207 
 4.   OM5LD   0   195   150   520   432   585   576   666   902   322   350   740   5438 
 5.   OM6CV   20   88   33   130   110   96   108   80   135   96   64   92   1052 
 6.   OM3WC   0   0   0   1044   0   0   0   0   0   0   0   0   1044 
 7.   OM4MX   0   0   0   0   0   1008   0   0   0   0   0   0   1008 
 8.   OM5UM   48   100   48   66   128   135   45   68   26   0   0   0   664 
 9.   OM3THX   0   150   155   0   0   0   0   145   8   100   0   0   558 
 10.   OM3TZO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   408   408 
 11.   OM34THX   0   150   0   96   132   0   0   0   0   0   0   0   378 
 12.   OM1HI   0   0   0   154   0   210   0   0   0   0   0   0   364 
 13.   OM3TLE   0   39   18   45   0   0   36   33   0   0   39   26   236 
 14.   OM7CM   30   0   30   33   30   0   30   0   30   0   30   0   213 
 15.   OM3KEG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   210   0   210 
 16.   OM5ZX   0   0   14   0   0   22   0   72   18   8   39   26   199 
 17.   OM2ABC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   105   0   105 
 18.   OM1ARW   6   0   0   0   22   30   0   0   30   0   6   10   104 
 19.   OM1RV   0   39   0   33   0   0   0   0   0   0   0   0   72 
 20.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   39   44 
 21.   OM/OK1VLG   2   2   4   6   2   2   0   4   2   2   4   0   30 
    OM5AST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   30   30 
 23.   OM7ANT   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM6AM   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 25.   OM3CVV   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM1HI   0   0   189   27   259   27   150   364   150   459   558   238   2421 
 2.   OM5LD   0   92   168   125   168   168   156   168   204   266   288   210   2013 
 3.   OM5CM   306   245   324   259   100   120   27   39   42   0   27   72   1561 
 4.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   0   33   45   52   0   38   168 
 5.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   0   75   0   0   0   64   139 
 6.   OM3WMA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   130   130 
 7.   OM3THX   0   18   18   0   0   0   0   36   2   18   0   0   92 
 8.   OM34THX   0   18   0   36   14   0   0   0   0   0   0   0   68 
 9.   OM5UM   2   0   6   6   6   6   4   6   2   0   0   0   38 
 10.   OM3KEG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   0   18 
 11.   OM3TLE   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   9160   0   14587   24222   0   0   0   16675   28009   0   0   92653 
 2.   OM3KHT   93   75   210   196   108   155   315   6216   0   7202   3281   130   17981 
 3.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   15718   0   0   0   0   15718 
 4.   OM3KEG   0   448   490   385   664   0   560   354   44   240   990   0   4175 
 5.   OM3KSI   512   240   344   0   0   810   0   0   1392   0   0   0   3298 
 6.   OM3KIJ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1235   0   1235 
 7.   OM3KVW   455   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   455 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   7176   0   0   0   8184   0   15360 
 2.   OM3KVW   434   174   96   287   315   336   464   1887   1316   396   301   273   6279 
 3.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   4784   0   0   0   0   4784 
 4.   OM3KEG   0   150   160   96   132   0   273   145   8   100   200   0   1264 
 5.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   984   0   0   984 
 6.   OM3KHT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   66   0   0   66 
 7.   OM3TLE   0   0   0   0   26   0   0   0   0   0   0   0   26 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   336   301   0   637 
 2.   OM3KEG   0   18   18   36   14   0   36   36   2   18   18   0   196 
 3.   OM3KFV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele