Výsledky z PA - ročník 2019

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   9425   546   8725   7308   10836   9568   14756   16120   20868   24514   0   5500   128166 
 2.   OM2RL   8398   4352   6340   6909   7014   7172   9504   9408   0   11850   10332   8710   89989 
 3.   OM6TX   2093   4539   4862   5643   6090   7705   7752   5700   6270   6300   10416   4845   72215 
 4.   OM3WMA   7700   0   6800   11040   7360   6422   0   5500   6510   0   0   12516   63848 
 5.   OM3RM   0   0   0   0   0   0   0   0   16698   0   39962   0   56660 
 6.   OM4MX   4356   0   2786   5874   3825   0   5020   6314   5103   6622   8275   8289   56464 
 7.   OM3PA   0   1729   1215   4880   7488   2985   3186   4446   3417   5911   4617   6120   45994 
 8.   OM7KW   3097   1372   0   3674   4944   4899   9477   3819   0   12448   0   0   43730 
 9.   OM3CQF   0   4784   0   0   0   0   0   0   0   12510   26268   0   43562 
 10.   OM3TGE   0   0   2464   3247   3184   5780   2464   2175   7383   8550   2805   3363   41415 
 11.   OM6CV   720   665   1740   1476   2592   1932   2499   2370   2464   2226   9800   3744   32228 
 12.   OM0AS   0   790   902   1313   0   1530   6360   6552   3366   5214   3960   0   29987 
 13.   OM5CC   2340   1284   3546   3726   2432   2416   2080   1652   2466   3116   0   1624   26682 
 14.   OM7CM   2074   2601   1806   1372   2400   1808   3040   1760   3230   1650   1800   2431   25972 
 15.   OM3WOR   2254   1210   1128   1534   1904   2703   1118   3230   2660   2528   3008   2000   25277 
 16.   OM7AC   1391   1890   1155   495   0   0   2772   2023   1968   1840   2224   2176   17934 
 17.   OM2DT   3534   0   0   0   0   0   0   2160   3838   0   2800   2040   14372 
 18.   OM1WS   0   0   68   3504   4880   0   0   0   0   4160   0   0   12612 
 19.   OM1YU   580   306   342   1020   1428   960   0   968   2945   0   3980   0   12529 
 20.   OM3CPF   0   0   0   0   2976   0   0   0   0   3096   3120   0   9192 
 21.   OM3WAN   0   0   0   2132   2890   0   0   1638   0   0   530   1547   8737 
 22.   OM8AND   0   12   0   910   400   0   0   2322   3520   0   0   0   7164 
 23.   OM8DD   1162   0   0   0   0   710   2412   0   1248   0   0   1008   6540 
 24.   OM4AJK   0   0   0   0   0   0   1846   4386   0   0   0   0   6232 
 25.   OM6JO   420   468   684   480   637   1116   1105   0   0   0   0   888   5798 
 26.   OM1MJ   0   0   448   680   2295   1905   0   0   0   0   0   0   5328 
 27.   OM8KD   0   0   0   84   574   2096   2312   0   0   0   0   0   5066 
 28.   OM3TY   0   185   568   480   0   0   1984   0   0   0   990   0   4207 
 29.   OM4AQP   0   0   124   160   0   0   2312   1045   0   0   0   0   3641 
 30.   OM3ID   0   0   258   1456   1157   0   0   224   0   0   0   196   3291 
 31.   OM1AKU   0   0   483   704   1110   354   560   0   0   0   0   0   3211 
 32.   OM0AB   410   204   0   520   416   510   0   0   0   948   0   0   3008 
 33.   OM7AG   0   0   0   0   203   24   96   204   819   648   847   132   2973 
 34.   OM3CVV   0   66   140   902   0   576   0   540   360   0   0   0   2584 
 35.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   0   2394   0   0   0   0   2394 
 36.   OM7JN   0   0   0   0   0   0   30   648   830   0   0   680   2188 
 37.   OM5LD   0   0   72   0   60   0   0   130   0   0   45   1484   1791 
 38.   OM8OM   0   0   0   0   0   0   0   0   738   544   0   448   1730 
 39.   OM4ADM   0   200   0   0   1450   0   0   0   0   0   0   0   1650 
 40.   OM1TD   0   0   0   416   468   357   392   0   0   0   0   0   1633 
 41.   OM5UM   0   42   240   0   222   0   0   76   0   405   0   592   1577 
 42.   OM2LM   0   0   0   0   1356   0   0   0   0   0   0   0   1356 
 43.   OM2ABC   0   0   0   0   0   0   1288   0   0   0   0   0   1288 
 44.   OM3WC   900   176   24   0   51   0   0   0   0   0   0   0   1151 
 45.   OM0ATP   0   0   0   0   0   0   0   0   1027   0   0   0   1027 
 46.   OM3THX   0   0   170   125   270   0   0   0   0   0   39   368   972 
 47.   OM1HI   0   0   0   14   0   0   0   670   258   0   0   0   942 
 48.   OM1II   0   0   0   0   0   0   891   0   0   0   0   0   891 
 49.   OM8MM   0   0   0   0   66   0   0   0   768   0   0   0   834 
 50.   OM3CNF   0   0   0   0   0   0   0   0   792   0   0   0   792 
 51.   OM3TLE   0   0   0   198   250   0   125   0   6   0   0   125   704 
 52.   OM5AST   0   0   0   0   0   0   0   0   68   392   51   0   511 
 53.   YU/OM2RC   0   0   0   0   0   496   0   0   0   0   0   0   496 
 54.   OM8ARG   0   0   0   0   0   0   0   0   490   0   0   0   490 
 55.   OM7SM   0   0   0   276   155   0   0   0   0   0   0   0   431 
 56.   OM3ZAH   0   0   0   42   54   0   0   264   0   0   0   0   360 
 57.   OM6AMI   136   0   0   0   0   0   0   0   74   0   0   0   210 
 58.   OM2ALB   0   0   136   0   0   0   0   0   0   0   0   0   136 
 59.   OM7PY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   126   126 
 60.   OM3CAQ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   81   0   0   81 
 61.   OM0AJA   0   0   0   0   66   0   0   0   0   0   0   0   66 
 62.   OM0WT   0   0   0   0   60   0   0   0   0   0   0   0   60 
 63.   OM2BH   0   0   0   0   54   0   0   0   0   0   0   0   54 
 64.   OM3ZBG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   12 
 65.   OM1DK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   2682   1690   2970   2826   3249   2768   2752   4888   3120   1414   3116   2907   34382 
 2.   OM5LD   0   1111   1443   1904   1540   1404   1820   1568   0   0   540   495   11825 
 3.   OM5KV   0   0   621   630   549   0   759   590   400   504   869   472   5394 
 4.   OM3CLS   423   480   270   440   0   0   504   0   0   770   0   1131   4018 
 5.   OM3TZO   117   0   343   544   0   0   1177   0   0   0   913   0   3094 
 6.   OM3THX   0   27   57   130   205   270   198   192   76   192   174   441   1962 
 7.   OM6ABA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1200   1200 
 8.   OM1HI   0   0   0   155   0   0   0   252   160   620   0   0   1187 
 9.   OM1II   0   0   0   0   0   924   45   0   0   0   0   0   969 
 10.   OM3WMA   0   0   0   0   0   0   950   0   0   0   0   0   950 
 11.   OM5UM   0   56   42   0   216   80   0   138   0   186   0   64   782 
 12.   OM7CM   90   30   45   44   65   52   60   72   33   72   72   27   662 
 13.   OM3WAN   0   0   0   162   132   0   0   328   0   0   0   0   622 
 14.   OM3WC   414   12   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   436 
 15.   OM3TY   0   0   57   112   0   0   4   0   0   0   180   0   353 
 16.   OM2ABC   0   0   0   0   0   0   198   0   0   0   0   0   198 
 17.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   90   0   0   0   0   0   90 
 18.   OM4AML   0   0   0   0   72   0   0   0   0   0   0   0   72 
 19.   OM7AC   0   0   44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   44 
 20.   OM8AND   0   0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   0   10 
    OM7PY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   10 
    OM3WOR   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 
 23.   OM0AJA   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   6 
    OM0AB   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 
 25.   OM3TCC   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   4 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KM   1470   0   1442   2375   1808   1590   1770   3289   2023   0   2196   1200   19163 
 2.   OM5LD   0   224   369   224   423   336   387   400   0   0   174   203   2740 
 3.   OM3PV   0   0   0   0   0   900   0   0   0   0   0   0   900 
 4.   OM3CLS   180   33   84   144   0   0   80   0   0   95   0   0   616 
 5.   OM3THX   0   14   16   33   60   132   100   114   30   30   36   36   601 
 6.   OM3CQF   0   0   0   0   210   120   100   0   0   144   0   0   574 
 7.   OM5KV   0   0   18   120   60   0   44   80   60   39   36   56   513 
 8.   OM3WMA   0   0   48   0   0   0   145   90   0   0   0   0   283 
 9.   OM5UM   0   6   18   0   60   60   0   8   0   30   0   0   182 
 10.   OM1II   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   6 
    OM2ABC   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WC   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3LQ   0   0   0   0   0   0   0   1190   0   0   0   0   1190 
 2.   OM3CLS   0   0   0   0   0   0   0   627   0   0   0   0   627 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   4 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KHT   230   188   215   0   2220   1988   2054   4016   1666   2384   48654   1287   64902 
 2.   OM3RMY   0   0   2941   5833   7222   3600   0   4462   0   5198   3906   0   33162 
 3.   OM3KVW   2091   1815   2074   1968   891   1079   2535   1298   2310   4050   2952   726   23789 
 4.   OM3KII   0   0   7348   0   0   0   5909   0   616   2758   0   0   16631 
 5.   OM3KIJ   790   0   0   1131   957   1035   1482   2125   1320   1001   0   0   9841 
 6.   OM3KEG   0   395   220   204   413   540   364   1045   33   192   3960   384   7750 
 7.   OM3KSI   0   0   0   0   155   0   0   0   0   0   0   0   155 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   954   0   0   0   3990   0   0   72   0   0   5016 
 2.   OM3KVW   0   0   576   0   145   155   132   296   96   2176   825   405   4806 
 3.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   684   1905   2589 
 4.   OM3KEG   0   42   105   168   270   270   198   238   76   192   174   441   2174 
 5.   OM3KHT   0   0   0   0   56   115   128   804   42   51   45   39   1280 
 6.   OM3TLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   1372   0   0   0   0   0   1372 
 2.   OM3KEG   0   14   16   30   60   132   100   114   30   30   36   36   598 

kategória MO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3TLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4 
 2.   OM3KEG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele