Výsledky z PA - ročník 2018

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6TX   4986   2976   5382   6480   5022   5149   6040   7502   6120   5943   7665   6118   69383 
 2.   OM2RL   0   2955   4340   5610   4807   6854   5229   7014   6840   7462   8496   8451   68058 
 3.   OM6ABF   1395   616   1080   1428   609   5529   10125   8127   6720   9048   10176   7788   62641 
 4.   OM3CQF   8184   4122   3145   8250   0   0   12432   0   8763   0   0   0   44896 
 5.   OM4MX   2831   0   3088   2520   3009   5221   6666   5733   5565   0   5500   2618   42751 
 6.   OM3PA   2244   2170   2002   2310   2325   3440   5214   4380   2235   5382   5497   3726   40925 
 7.   OM5CC   2860   2422   2992   3330   2040   4692   3150   2496   3528   2380   4220   3520   37630 
 8.   DL/OM0AB   0   0   0   0   0   17710   0   0   19635   0   0   0   37345 
 9.   OM6CV   0   837   1650   1243   873   4142   4440   4158   3798   4332   4770   2379   32622 
 10.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   0   6080   7056   7350   11960   0   32446 
 11.   OM4TC   0   0   0   0   0   0   5950   5848   0   4336   7623   4245   28002 
 12.   OM2DT   0   1872   0   0   0   3008   7825   4020   0   0   6187   4712   27624 
 13.   OM3WMA   0   0   0   4   0   0   0   2640   0   3842   10962   5652   23100 
 14.   OM3WOR   2112   576   0   0   0   2822   0   2544   2002   3860   4560   3995   22471 
 15.   OM7CM   2040   1870   1760   2074   1989   2376   2394   0   936   2565   0   1952   19956 
 16.   OM7AC   2304   1806   1652   2244   0   2240   0   0   2160   2272   2772   2010   19460 
 17.   OM0AS   0   0   0   0   0   0   0   2408   2584   4161   8555   0   17708 
 18.   OM6AMI   0   12   40   24   2448   3640   4959   2385   0   90   66   72   13736 
 19.   OM8DD   0   0   0   0   792   1470   2232   1680   1120   2592   2533   1260   13679 
 20.   OM3TGE   0   0   1794   1568   1632   2618   0   1890   2640   0   0   0   12142 
 21.   OM7KW   0   0   0   0   3173   3675   4776   0   0   0   0   0   11624 
 22.   OM0TT   1275   351   27   329   960   1568   0   2144   1470   0   0   432   8556 
 23.   OM3ID   962   1118   1212   1118   1066   1300   0   0   627   0   0   561   7964 
 24.   OM1MJ   0   760   1690   1807   1272   0   0   0   0   0   0   0   5529 
 25.   OM3CVV   0   63   0   0   18   20   0   0   1740   504   891   1488   4724 
 26.   OM4ADM   0   0   0   0   0   1248   0   0   0   0   2314   0   3562 
 27.   OM1WS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3474   0   3474 
 28.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   1020   0   1209   0   0   2229 
 29.   OM8WG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   228   1936   0   2164 
 30.   OM1HI   0   424   558   540   185   0   0   0   0   0   0   392   2099 
 31.   OM6JO   0   0   688   675   720   0   0   0   0   0   0   0   2083 
 32.   OM2ALB   1116   0   315   0   0   0   576   0   0   0   0   0   2007 
 33.   OM6AMR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1155   712   1867 
 34.   OM1YU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1521   280   1801 
 35.   OM3CFR   0   0   0   0   0   0   0   238   0   0   0   1352   1590 
 36.   OM5CX   0   1365   180   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1545 
 37.   OM/AB3Y   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1177   0   1177 
 38.   OM7JN   0   0   0   0   245   360   30   0   495   0   0   0   1130 
 39.   OM5CM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1045   1045 
 40.   OM5UM   0   0   39   48   88   204   230   48   0   215   145   0   1017 
 41.   OM3TLE   0   0   0   0   57   0   28   399   288   0   240   0   1012 
 42.   OM2ABC   0   539   441   0   0   0   0   0   0   0   0   0   980 
 43.   OM4AIK   936   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   936 
 44.   OM3TY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   800   800 
 45.   OM1RV   0   0   0   0   0   0   693   0   0   0   0   0   693 
 46.   OM7AG   0   0   0   0   0   0   0   392   0   88   125   80   685 
 47.   OM2ACM   0   0   0   0   0   0   0   52   504   0   0   0   556 
 48.   OM3THX   0   27   30   18   64   0   20   76   0   0   56   125   416 
 49.   OM0ATP   0   0   0   0   84   0   0   80   0   0   0   130   294 
 50.   OM1AKU   0   62   0   0   0   0   0   210   0   0   0   0   272 
 51.   OM7SM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   160   0   0   160 
 52.   OM3ZAH   0   0   72   0   64   0   18   0   0   0   0   0   154 
 53.   OM8AND   0   0   0   0   0   0   0   150   0   0   0   0   150 
    OM0ARK   0   0   0   0   0   0   0   150   0   0   0   0   150 
 55.   OM8OM   0   132   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   132 
 56.   OM3WFC   63   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   63 
 57.   OM1II   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   4   8 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   1140   1498   0   0   1428   2002   2490   5088   2584   3021   4026   175   23452 
 2.   OM3WC   836   1274   1428   1830   2256   3549   2988   4368   0   660   0   0   19189 
 3.   OM5LD   0   990   1298   1526   1498   1890   1652   2774   1339   1750   1862   979   17558 
 4.   OM3TZO   231   558   2   670   585   979   1196   2502   737   1196   902   1056   10614 
 5.   OM5KV   0   946   0   630   350   322   660   1472   792   700   0   688   6560 
 6.   OM3ID   450   550   531   477   360   343   0   0   240   0   0   125   3076 
 7.   OM3WMA   0   0   0   0   462   568   0   1027   0   0   0   0   2057 
 8.   OM5UM   0   174   104   192   115   69   264   110   296   240   56   48   1668 
 9.   OM3THX   0   18   30   115   80   76   124   44   45   60   33   88   713 
 10.   OM7CM   30   14   12   14   39   110   36   0   64   80   0   51   450 
 11.   OM1HI   0   72   54   145   120   0   0   0   0   0   0   24   415 
 12.   OM3CLS   0   0   0   0   0   246   0   0   0   0   0   0   246 
 13.   OM0TT   0   0   21   80   0   0   0   45   0   0   0   0   146 
 14.   OM0AS   0   0   0   0   0   0   80   0   0   0   0   0   80 
 15.   OM1RV   0   0   0   0   0   0   64   0   0   0   0   0   64 
 16.   OM3TCC   12   0   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   22 
    OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   22   0   0   0   0   22 
 18.   OM8AND   0   0   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   18 
 19.   OM2ALB   0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   0   0   10 
 20.   OM1II   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 21.   OM3PA   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KM   984   737   0   0   720   2465   2227   2337   2432   2480   2057   2562   19001 
 2.   OM5LD   0   174   180   312   217   704   369   540   450   351   540   570   4407 
 3.   OM3PV   0   0   710   1092   936   1635   0   0   0   0   0   0   4373 
 4.   OM3WMA   0   0   0   0   0   231   0   315   0   60   0   0   606 
 5.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   120   238   138   0   0   75   571 
 6.   OM3THX   0   8   4   14   30   80   68   4   30   14   120   52   424 
 7.   OM5UM   0   18   18   18   30   24   6   24   36   10   36   14   234 
 8.   OM3CLS   0   0   0   0   0   168   0   0   0   0   0   0   168 
 9.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   68   0   0   12   80 
 10.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   0   0   60   0   0   0   60 
 11.   OM4MX   0   0   0   0   0   33   0   0   0   0   0   0   33 
 12.   OM7CM   6   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   27 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3LQ   0   0   0   0   0   105   115   204   64   0   0   0   488 
 2.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   10 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   4 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KHT   1470   632   1111   1332   609   28   5491   2198   1834   2940   2562   1716   21923 
 2.   OM3KII   0   0   7728   0   0   0   4826   0   0   5678   0   0   18232 
 3.   OM3KVW   78   930   836   990   273   371   1116   1372   0   2175   2220   1800   12161 
 4.   OM100CSR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10076   0   10076 
 5.   OM3KIJ   0   0   0   0   0   684   1200   2682   0   2160   0   0   6726 
 6.   OM3KEG   0   33   270   125   125   4   36   216   48   170   216   130   1373 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   2380   0   0   0   0   0   0   2704   0   0   5084 
 2.   OM100CSR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3990   0   3990 
 3.   OM3KHT   0   0   0   0   0   14   0   780   14   360   630   10   1808 
 4.   OM3KEG   0   18   104   135   130   80   175   105   68   228   115   125   1283 
 5.   OM3KVW   0   0   0   0   0   76   60   51   0   204   186   0   577 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   936   0   0   936 
 2.   OM100CSR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   880   0   880 
 3.   OM3KEG   0   4   4   14   30   100   76   4   36   14   120   52   454 
 4.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   0   0   138   0   0   0   138 
 5.   OM3KTR   0   0   60   56   0   0   0   0   0   0   0   0   116 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele