Výsledky z PA - ročník 2017

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM2ALD   0   0   0   0   11934   13764   15903   20046   12963   0   8814   0   83424 
 2.   OM6TX   6180   2478   5372   6023   6783   7682   7678   7320   6720   7568   5738   8625   78167 
 3.   OM3WMA   9477   0   5860   8220   6867   0   7392   12876   0   7475   0   0   58167 
 4.   OM2RL   0   4636   4005   4522   4392   2220   4655   0   7368   5817   0   7260   44875 
 5.   OM6CV   0   2379   3075   4392   2786   4320   4266   4806   3655   3587   4068   6972   44306 
 6.   OM3CQF   0   6741   0   0   0   4845   0   0   12740   0   7062   12376   43764 
 7.   OM7KW   884   1807   2310   3762   3060   3420   3860   3330   4120   3240   3600   0   33393 
 8.   OM4MX   0   2156   1937   3417   2640   3056   3060   3216   0   5796   2625   4607   32510 
 9.   OM4TC   0   0   0   0   4240   5634   0   6840   5746   0   0   9300   31760 
 10.   OM5CC   3078   1360   0   2464   1484   1326   4242   3888   4040   2144   2618   5100   31744 
 11.   OM3PA   0   1397   441   2592   2086   2686   2880   2415   3145   2208   4598   4161   28609 
 12.   OM3WOR   2352   1670   0   0   1876   3024   3330   2590   0   4263   3366   5320   27791 
 13.   OM7CM   1694   2086   1650   3458   1495   3213   2873   2112   2844   1972   0   2907   26304 
 14.   OM2DT   2516   1859   0   0   0   2380   2100   4431   4554   0   3492   4408   25740 
 15.   OM7AC   0   1703   2505   3564   2608   4116   4060   0   1615   0   0   2975   23146 
 16.   OM3RM   0   0   0   0   0   0   0   14720   0   0   0   0   14720 
 17.   OM6WW   0   0   0   0   0   0   0   5724   7238   0   0   0   12962 
 18.   OM6ABF   1404   0   1190   1612   1276   0   2144   1300   2055   1001   660   0   12642 
 19.   OM1MJ   0   0   0   0   0   2125   0   1512   1905   0   0   2856   8398 
 20.   OM3WFC   0   0   0   0   0   0   6096   0   2272   0   0   0   8368 
 21.   OM3TGE   0   0   0   1012   1500   2336   0   0   0   0   1755   0   6603 
 22.   OM6ADN   6216   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6216 
 23.   OM8AND   744   110   0   0   125   0   0   0   1875   2780   196   0   5830 
 24.   OM6JO   0   0   890   957   860   0   576   830   0   0   847   737   5697 
 25.   OM3CVV   0   0   406   923   0   1380   30   920   0   639   711   140   5149 
 26.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   0   0   5117   0   0   0   5117 
 27.   OM3ID   0   0   560   936   116   504   205   324   180   0   0   2010   4835 
 28.   OM0TT   0   0   1044   156   988   1620   0   0   890   0   0   0   4698 
 29.   OM2ALB   0   438   0   693   0   603   399   882   585   0   0   0   3600 
 30.   OM0AS   0   0   0   0   0   0   1575   0   0   1845   0   0   3420 
    OM2ASM   0   0   0   0   0   0   1680   0   0   0   1740   0   3420 
 32.   OM3TCC   850   275   700   693   740   0   18   0   0   0   0   0   3276 
 33.   OM1HI   0   0   128   1196   549   0   477   0   0   765   0   0   3115 
 34.   OM8MM   0   0   0   0   0   416   682   0   522   550   0   603   2773 
 35.   OM6AMD   0   0   0   0   0   0   910   504   1152   0   0   0   2566 
 36.   OM3KHT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2100   2100 
 37.   OM5UM   0   48   0   145   155   20   216   0   301   78   294   156   1413 
 38.   OM3WC   0   616   621   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1237 
 39.   OM3YFT   0   710   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   710 
 40.   OM8OM   0   0   0   0   0   0   0   0   384   182   0   0   566 
 41.   OM8AHJ   0   0   216   0   0   0   0   315   0   0   0   0   531 
 42.   OM3TLE   0   0   0   8   2   0   0   0   16   252   168   0   446 
 43.   OM6AMR   0   0   0   0   413   0   0   0   0   0   0   0   413 
 44.   OM6ATX   0   0   0   0   0   0   376   0   0   0   0   0   376 
 45.   OM4AQP   0   0   0   0   322   0   0   0   0   0   0   0   322 
 46.   OM3ZAH   0   0   27   210   0   42   0   0   0   0   0   0   279 
 47.   OM4AML   0   0   0   0   0   0   225   0   0   0   0   0   225 
 48.   OM3THX   0   0   0   8   36   0   0   80   0   56   40   0   220 
 49.   OM1II   0   0   0   0   0   136   0   0   0   0   0   0   136 
 50.   OM3WDF   130   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   130 
 51.   OM8ARG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   90   0   0   90 
 52.   OM5AKW   0   6   0   0   60   0   0   0   0   0   0   0   66 
 53.   OM3WYB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   60   60 
 54.   OM5CM   21   0   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   48 
 55.   OM2GA   0   0   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36 
    OM7JN   0   0   0   0   0   36   0   0   0   0   0   0   36 
 57.   OM2BH   0   0   0   0   20   0   0   0   0   0   0   0   20 
 58.   OM3ZBG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14   0   0   14 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5LD   0   1610   1391   1224   2040   1875   0   2610   1950   1690   1344   1582   17316 
 2.   OM3TZO   1116   287   258   588   1243   18   1944   1190   1456   1235   1056   1605   11996 
 3.   OM5KV   0   847   664   204   1188   0   1300   1302   1140   1116   0   1484   9245 
 4.   OM3WC   0   640   150   0   2416   2358   1012   0   0   72   0   2565   9213 
 5.   OM3ID   0   0   343   700   174   510   820   780   756   0   0   470   4553 
 6.   OM3PV   0   1162   858   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2020 
 7.   OM5UM   0   165   216   155   100   136   48   0   174   60   96   256   1406 
 8.   OM3CLS   0   238   0   0   72   0   150   570   0   0   0   174   1204 
 9.   OM1RV   150   0   0   116   0   80   287   0   189   0   0   0   822 
 10.   OM3CQF   0   0   0   0   0   678   0   0   0   0   0   0   678 
 11.   OM7CM   60   18   21   48   45   48   95   192   64   12   0   60   663 
 12.   OM1HI   0   0   63   136   155   0   28   0   0   110   150   0   642 
 13.   OM3TCC   68   105   140   140   125   0   18   0   0   45   0   0   641 
 14.   OM5CM   132   90   120   150   52   0   0   0   0   0   0   0   544 
 15.   OM7AC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   423   56   479 
 16.   OM2GA   0   0   36   42   156   0   0   0   60   68   64   0   426 
 17.   OM3THX   0   0   12   12   33   14   0   80   27   64   27   42   311 
 18.   OM3YFT   0   248   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   248 
 19.   OM2DT   0   0   0   0   0   0   230   0   0   0   0   0   230 
 20.   OM0TT   0   0   24   48   24   0   0   0   48   0   0   0   144 
 21.   OM2ALD   0   0   0   0   0   138   0   0   0   0   0   0   138 
 22.   OM3CVV   0   0   0   0   0   4   0   108   0   2   14   0   128 
 23.   OM2RL   0   0   0   108   0   0   0   0   0   0   0   0   108 
 24.   OM3TGE   0   0   0   27   18   6   0   0   0   0   27   0   78 
 25.   OM2ALB   0   6   0   2   0   4   0   0   0   0   0   0   12 
 26.   OM8AND   0   0   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   10 
 27.   OM2BH   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
    OM3PA   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2 
    OM3TLE   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
    OM2AP   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   600   572   308   550   549   380   1287   1860   1554   1470   1485   1935   12550 
 2.   OM3PV   0   0   0   690   1080   845   1118   0   0   0   0   0   3733 
 3.   OM5LD   0   441   160   328   520   440   0   405   231   256   240   238   3259 
 4.   OM3CLS   0   288   0   0   360   0   360   273   0   0   0   280   1561 
 5.   OM3THX   0   0   8   4   33   14   2   14   18   60   27   39   219 
 6.   OM5KV   0   100   16   64   0   0   0   0   0   0   0   0   180 
 7.   OM5UM   0   6   8   6   14   18   18   0   18   10   36   24   158 
 8.   OM7CM   12   3   4   6   12   12   14   14   12   4   0   6   99 
 9.   OM3ID   0   0   0   0   0   75   0   0   0   0   0   0   75 
 10.   OM3TLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   20   20 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   6   0   0   18   0   0   0   0   0   24 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   4592   3003   0   0   7812   10368   3450   0   3809   6800   0   39834 
 2.   OM3KHT   1960   132   1100   1612   1276   87   1950   1350   3255   1001   180   2100   16003 
 3.   OM3KEG   0   0   469   150   848   175   711   215   1232   60   357   0   4217 
 4.   OM3KFY   0   0   224   0   0   0   0   0   0   0   0   0   224 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   756   1752   0   0   1937   3800   0   0   2771   2976   0   13992 
 2.   OM3KTR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1484   30   1514 
 3.   OM3KEG   0   0   216   204   72   20   64   180   224   110   125   56   1271 
 4.   OM3KFY   0   0   64   0   0   0   616   0   0   308   0   0   988 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KTR   0   0   0   0   312   0   0   0   0   840   1020   1204   3376 
 2.   OM3KEG   0   0   8   6   52   14   2   14   33   110   27   52   318 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele