Výsledky z PA - ročník 2016

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WMA   584   6001   8294   7722   8668   7287   7150   8775   8487   10152   14790   11556   99466 
 2.   OM6TX   5440   4365   6540   5355   5670   6220   6160   7152   7912   5943   10166   5580   76503 
 3.   OM6ADN   1276   0   2392   2450   4454   11500   13257   7567   0   7866   6226   10080   67068 
 4.   OM2RL   2775   3810   5560   4878   5250   4636   4788   0   7344   3990   5214   4658   52903 
 5.   OM6CV   2940   3968   2847   3632   4370   3456   3094   4180   5244   4248   4960   5004   47943 
 6.   OM4TC   0   0   0   0   0   5504   6780   7502   7788   8060   7392   0   43026 
 7.   OM3PA   0   2324   2544   2368   3325   2506   2025   3500   3705   3528   3510   2848   32183 
 8.   OM5CC   2220   960   1656   1716   2466   1876   957   5424   4202   2295   3560   2640   29972 
 9.   OM3WOR   0   2408   2848   0   3654   3135   1890   1651   3348   2385   3008   3402   27729 
 10.   OM7CM   1440   2224   1417   1305   1632   2091   2520   2232   2556   2240   3772   2244   25673 
 11.   OM7AC   1442   2160   1344   825   1920   2048   2873   2312   2805   1599   2480   2115   23923 
 12.   OM8AND   1204   1092   0   950   1665   2320   1575   3586   2484   2448   1479   1215   20018 
 13.   OM2DT   0   0   0   0   0   2265   0   0   0   6028   2516   4230   15039 
 14.   OM4MX   2100   1090   0   0   2212   0   0   0   3294   0   3150   0   11846 
 15.   OM3TCC   624   1212   1045   552   1272   1020   800   1274   1164   1032   770   828   11593 
 16.   OM3WFC   2114   0   0   2368   968   0   0   0   5733   0   0   0   11183 
 17.   OM6WW   0   4624   0   0   0   6402   0   0   0   0   0   0   11026 
 18.   OM4KK   0   1900   1422   1430   1932   2314   0   0   996   696   0   0   10690 
 19.   OM0TT   0   1111   1378   902   0   1568   0   0   0   1750   1274   0   7983 
 20.   OM8MM   456   24   190   282   38   306   770   1380   1830   957   1552   30   7815 
 21.   OM1MJ   0   0   329   0   957   2400   0   1339   0   2130   0   0   7155 
 22.   OM3TGE   0   1898   1510   1364   0   1898   0   0   0   0   0   0   6670 
 23.   OM6JO   0   0   0   729   902   1000   1020   0   1104   0   781   680   6216 
 24.   OM7KW   0   1469   1287   0   0   0   0   0   0   0   2178   858   5792 
 25.   OM3CVV   0   0   0   0   0   648   536   1620   0   880   1209   860   5753 
 26.   OM4ADK   0   0   832   441   1313   0   1638   0   0   0   0   0   4224 
 27.   OM2ALB   657   0   462   0   639   0   0   0   968   710   0   624   4060 
 28.   OM1RV   700   464   660   400   820   0   135   0   0   0   0   0   3179 
 29.   OM1QQ   0   0   14   256   847   630   0   0   0   935   0   364   3046 
 30.   OM6ABA   54   399   0   116   558   675   1044   0   0   0   0   0   2846 
 31.   OM8AHJ   0   0   215   0   621   265   0   923   0   0   671   0   2695 
 32.   OM3YFT   0   0   1080   1608   0   0   0   0   0   0   0   0   2688 
 33.   OM3WDF   368   168   0   225   468   378   0   0   858   0   0   0   2465 
 34.   OM7JN   0   42   0   0   0   988   0   605   0   0   715   0   2350 
 35.   OM1HI   0   0   0   0   0   0   0   0   1296   814   0   0   2110 
 36.   OM4AMZ   0   0   0   0   0   1755   0   0   0   0   0   0   1755 
 37.   OM6AMD   0   84   0   57   760   78   570   0   0   0   0   0   1549 
 38.   OM3CQF   1404   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1404 
 39.   OM6ABF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1298   1298 
 40.   OM5UM   330   24   64   180   54   128   0   192   0   0   0   192   1164 
 41.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   0   1066   0   0   0   1066 
 42.   OM2ANU   0   0   0   0   0   0   63   0   0   0   0   968   1031 
 43.   OM3JO   0   0   0   0   902   0   0   0   0   0   0   0   902 
 44.   OM3ID   0   132   185   115   0   0   140   0   0   301   0   0   873 
 45.   OM3ZAH   16   0   24   92   124   22   174   0   145   0   0   0   597 
 46.   OM5CM   48   0   0   0   0   0   0   0   460   0   0   0   508 
 47.   OM2JU   0   0   0   0   0   0   464   0   0   0   0   0   464 
 48.   OM5CX   0   0   456   0   0   0   0   0   0   0   0   0   456 
 49.   OM8ARG   145   0   0   75   112   0   0   0   0   0   0   0   332 
 50.   OM7AG   0   0   0   0   0   0   0   0   294   0   0   0   294 
 51.   OM3WTB   0   0   0   126   0   0   0   0   0   0   0   0   126 
 52.   OM3TLE   0   40   80   0   0   0   0   0   0   0   0   0   120 
 53.   OM6AMR   0   0   60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   60 
 54.   OM3WAK   0   0   57   0   0   0   0   0   0   0   0   0   57 
 55.   OM5AKW   0   0   0   0   10   0   0   0   0   33   0   10   53 
 56.   OM8TA   0   0   32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   32 
 57.   OM1AWT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WC   0   0   2261   2465   1824   2002   2412   4002   2128   2000   2772   3476   25342 
 2.   OM5LD   1261   1417   1170   1768   1695   1768   1512   2322   1781   1875   1950   0   18519 
 3.   OM3TZO   0   759   165   902   1118   1620   891   1980   891   1680   1508   0   11514 
 4.   OM5KV   0   520   712   462   585   891   780   1456   664   1079   1221   1131   9501 
 5.   OM3WEB   24   975   0   810   1400   1284   960   0   1183   1350   0   0   7986 
 6.   OM2AP   0   0   252   238   558   450   210   0   282   231   280   330   2831 
 7.   OM5CM   100   0   125   110   266   8   0   0   296   576   396   0   1877 
 8.   OM3CLS   0   0   0   0   432   660   0   0   186   0   0   351   1629 
 9.   OM3TCC   42   130   68   196   105   72   68   288   110   64   60   33   1236 
 10.   OM5UM   30   112   140   104   125   105   0   198   0   138   0   100   1052 
 11.   OM1RV   14   14   110   45   18   500   115   0   0   0   0   0   816 
 12.   OM7CM   42   100   42   8   80   39   20   80   30   30   30   0   501 
 13.   OM5CC   0   192   0   108   0   0   0   0   0   0   0   0   300 
 14.   OM1LD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   288   0   288 
 15.   OM1HI   0   0   0   0   0   104   0   0   0   130   0   0   234 
 16.   OM3ID   0   104   54   36   0   0   22   0   0   0   0   0   216 
 17.   OM3PV   0   85   64   0   0   0   0   0   0   64   0   0   213 
 18.   OM1QQ   0   0   51   60   0   100   0   0   0   0   0   0   211 
 19.   OM2GA   0   30   0   0   0   0   0   126   0   42   0   0   198 
 20.   OM0TT   0   6   0   6   0   0   0   0   0   85   0   0   97 
 21.   OM3WMA   76   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   76 
 22.   OM3TGE   0   0   0   4   0   27   0   0   0   0   0   0   31 
 23.   OM3TLE   0   0   0   0   0   14   10   0   0   0   0   0   24 
 24.   OM2ALB   0   0   0   0   8   0   0   0   8   6   0   0   22 
 25.   OM3YFT   0   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   10 
    OM8AND   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   0   0   10 
    OM8TA   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3PV   0   696   531   710   549   936   952   0   700   590   1014   1183   7861 
 2.   OM5CM   273   0   304   126   610   690   0   0   441   344   580   1664   5032 
 3.   OM5LD   150   272   245   272   486   304   480   780   288   287   486   0   4050 
 4.   OM1HI   0   210   360   16   748   10   0   1056   0   0   0   828   3228 
 5.   OM3CLS   0   110   110   0   217   150   0   0   210   0   0   342   1139 
 6.   OM5KV   0   48   20   132   130   60   33   72   125   80   120   75   895 
 7.   OM5UM   14   18   10   18   14   10   0   6   0   24   0   80   194 
 8.   OM3THX   0   0   0   0   0   10   0   0   54   0   14   75   153 
 9.   OM7CM   0   0   0   6   0   0   10   10   14   12   10   0   62 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   12 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   5400   3523   6966   0   9328   10125   0   8575   0   0   8558   2912   55387 
 2.   OM3KHT   124   250   144   0   0   584   0   3792   378   3304   2415   927   11918 
 3.   OM3KEG   0   0   840   0   399   130   0   0   396   0   455   366   2586 
 4.   OM3KVE   0   0   0   0   0   0   68   0   0   0   0   0   68 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   2058   14   2408   0   2310   2198   0   4186   0   0   3762   0   16936 
 2.   OM3KTR   1105   1442   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2547 
 3.   OM3KEG   0   0   152   0   144   56   0   0   105   0   130   216   803 
 4.   OM3KMA   0   0   0   730   0   0   0   0   0   0   0   0   730 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   2628   0   0   0   0   1605   0   4233 
 2.   OM3KTR   0   24   0   0   30   0   0   0   266   203   231   0   754 
 3.   OM3CLS   0   0   0   0   217   0   0   0   0   0   0   0   217 
 4.   OM3KEG   0   0   2   0   2   39   8   0   54   0   20   75   200 

kategória MO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   144   0   144 

kategória MO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   48   0   48 

kategória MO, 5.7 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   80   0   80 

kategória MO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   100   0   100 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele