Výsledky z PA - ročník 2015

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM1AFY   0   0   0   0   0   14220   13516   11256   0   17061   19332   24790   100175 
 2.   OM3WMA   5760   4065   6020   4777   7800   6040   10640   7900   10375   9600   12840   14025   99842 
 3.   OM2RL   7176   3616   5140   5691   3280   6264   6647   5016   6095   5628   6380   5301   66234 
 4.   OM6TX   4554   3514   4352   4216   4272   4302   4636   5662   8736   6666   5960   5780   62650 
 5.   OM4TC   7140   4432   0   0   0   4800   7434   6020   8211   8328   7665   8463   62493 
 6.   OM6CV   0   2079   2576   704   3570   4161   5313   3723   6556   4237   4194   5149   42262 
 7.   OM6AVN   7238   2870   1120   1750   3760   2896   3984   0   6969   1254   2625   2175   36641 
 8.   OM3WOR   3510   0   3043   3281   3376   4389   120   2952   2850   4340   3880   0   31741 
 9.   OM7AC   2448   1464   1924   1980   2624   2869   4032   2544   3780   2010   2415   2184   30274 
 10.   OM5CC   1620   1287   2250   1946   2100   1952   2771   3540   2499   2839   2703   3232   28739 
 11.   OM7CM   1740   1547   1392   1456   0   2592   3740   2565   3800   2261   2600   2192   25885 
 12.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12510   11259   23769 
 13.   OM8AND   1840   1092   2080   1568   1680   0   3154   1875   4209   0   2091   2414   22003 
 14.   OM2DT   3510   0   0   0   0   5103   5957   3287   0   0   0   0   17857 
 15.   OM3PA   0   1644   1332   1521   1111   2256   1032   1695   4140   0   0   0   14731 
 16.   OM4ADK   1012   819   0   0   960   1443   1920   1404   1952   1625   1677   1272   14084 
 17.   OM0TT   0   1560   2320   1521   0   1068   3040   1935   2489   0   0   0   13933 
 18.   OM3TCC   0   576   650   68   972   1313   1224   870   1590   1122   1236   630   10251 
 19.   OM6WW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7707   7707 
 20.   OM3ID   1210   1023   1067   1469   0   1131   0   0   1372   0   0   0   7272 
 21.   OM1QQ   259   220   864   570   1023   1144   1235   0   0   0   0   594   5909 
 22.   OM5AW   0   0   0   0   0   0   5540   0   0   0   0   0   5540 
 23.   OM7KW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2256   2016   4272 
 24.   OM8AHJ   0   64   156   360   364   336   594   0   720   600   234   680   4108 
 25.   OM3TGE   0   0   0   0   0   2055   2044   0   0   0   0   0   4099 
 26.   OM2ALB   416   93   125   0   504   576   520   0   858   568   246   104   4010 
 27.   OM1HI   0   0   136   612   0   0   1164   726   1104   0   234   0   3976 
 28.   OM3CVV   198   0   0   0   0   300   0   748   2096   0   366   0   3708 
 29.   OK5KV   2448   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2448 
 30.   OM4MX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2400   2400 
 31.   OM3WDF   513   259   0   496   0   0   0   224   272   0   0   610   2374 
 32.   OM8MM   0   160   0   0   0   0   0   0   0   312   710   984   2166 
 33.   OM4TN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2145   2145 
 34.   OM7JN   0   0   510   704   322   0   605   0   0   0   0   0   2141 
 35.   OM5UM   132   270   0   0   84   80   376   162   266   0   336   312   2018 
 36.   OM4EX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1560   0   0   1560 
 37.   OM2GA   45   0   0   234   0   0   0   770   0   0   0   0   1049 
 38.   OM8ARG   0   112   275   26   0   84   0   0   0   130   0   264   891 
 39.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   888   0   888 
 40.   OM0AS   0   0   0   0   0   837   0   0   0   0   0   0   837 
 41.   OM1MJ   0   0   246   558   0   0   0   0   0   0   0   0   804 
 42.   OM5KV   0   0   0   0   649   0   0   0   0   130   0   0   779 
 43.   OM2AP   621   108   0   30   0   0   0   0   0   0   0   0   759 
 44.   OM8AT   0   0   0   0   0   0   0   477   0   0   0   266   743 
 45.   OM6JO   186   0   10   0   0   203   0   0   162   0   0   0   561 
 46.   OM5CM   0   536   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   536 
 47.   OM4ANI   0   0   0   0   0   440   0   0   0   0   0   0   440 
 48.   OM7APV   0   0   396   0   0   0   0   0   0   0   0   0   396 
 49.   OM3TLE   0   0   0   0   66   51   51   0   28   80   45   0   321 
 50.   OM3FM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   301   301 
 51.   OM3WDB   0   0   294   0   0   0   0   0   0   0   0   0   294 
 52.   OM3ZAH   22   0   57   40   39   115   0   0   0   0   0   0   273 
 53.   OM1RV   0   0   0   0   0   0   0   60   150   0   0   0   210 
 54.   OM5AKW   14   0   0   0   0   0   2   10   24   80   16   33   179 
 55.   OM3TRT   170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   170 
 56.   OM8TA   14   30   28   22   0   28   0   8   0   0   0   0   130 
 57.   OM7RM   0   0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   0   100 
    OM3RI   0   30   40   0   0   0   30   0   0   0   0   0   100 
 59.   OM8GY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   56   0   0   56 
 60.   OM3WYB   0   0   0   0   0   54   0   0   0   0   0   0   54 
 61.   OM3WGJ   0   12   22   0   0   0   0   18   0   0   0   0   52 
 62.   OM6AMD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   24   24 
 63.   OM3ZBG   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   5 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WC   2610   1442   1534   1995   2272   1729   1190   3634   1840   2502   2193   1950   24891 
 2.   OM5LD   1815   1404   1495   1624   1806   2235   2175   0   1920   1830   1845   0   18149 
 3.   OM3WEB   1712   1116   693   1235   1183   1352   0   1105   0   1162   1313   1500   12371 
 4.   OM3TZO   234   0   124   222   756   1089   150   1157   100   1998   632   0   6462 
 5.   OM5KV   0   0   0   0   536   639   979   0   0   660   0   828   3642 
 6.   OM3ID   368   240   413   246   0   592   0   0   336   0   0   0   2195 
 7.   OM5CM   477   203   288   8   21   16   14   6   52   0   6   1045   2136 
 8.   OM1HI   0   0   24   45   0   910   0   96   312   0   66   0   1453 
 9.   OM1RV   0   0   0   0   287   0   130   300   180   0   0   210   1107 
 10.   OM5UM   216   140   32   0   45   60   105   42   54   0   60   120   874 
 11.   OM3CLS   432   108   0   0   0   116   160   0   0   0   0   0   816 
 12.   OM3TCC   0   14   60   12   30   120   44   60   26   95   156   85   702 
 13.   OM4ANI   0   0   0   0   234   240   216   0   0   0   0   0   690 
 14.   OM3FW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   680   0   680 
 15.   OM7CM   72   39   39   42   0   45   64   64   44   0   52   60   521 
 16.   OK5KV   368   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   368 
 17.   OM1QQ   4   30   42   20   57   30   14   0   0   0   0   85   282 
 18.   OM4TN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   273   0   273 
 19.   OM2RL   0   0   0   0   96   28   0   0   0   0   0   0   124 
 20.   OM0TT   0   0   10   16   0   0   18   30   48   0   0   0   122 
 21.   OM3KTT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   96   0   96 
 22.   OM3TGE   0   0   0   0   0   76   16   0   0   0   0   0   92 
 23.   OM8AND   21   0   10   14   6   0   6   10   10   0   10   0   87 
 24.   OM3CVV   0   0   0   0   0   8   0   0   64   0   4   0   76 
 25.   OM3TRT   30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   30 
 26.   OM7AC   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 
 27.   OM3WYB   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   3 
 28.   OM3WDF   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   387   138   280   513   936   948   1372   814   408   704   726   48   7274 
 2.   OM5LD   272   162   256   336   440   530   312   0   342   450   378   0   3478 
 3.   OM3PV   336   0   396   450   744   0   0   0   0   0   0   0   1926 
 4.   OM1HI   0   0   3   0   0   620   0   0   5   630   0   459   1717 
 5.   OM2ZZ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1288   0   1288 
 6.   OM3CLS   30   266   65   64   0   180   216   0   0   0   0   0   821 
 7.   OM5KV   0   0   0   0   80   125   132   0   0   115   0   30   482 
 8.   OM5UM   10   8   10   0   14   36   8   4   4   0   10   6   110 
 9.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   90   0   0   0   0   0   90 
 10.   OK5KV   45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   45 
 11.   OM3WMA   0   0   0   0   0   0   27   0   0   0   0   0   27 
 12.   OM7CM   0   0   0   0   0   0   0   10   12   0   0   0   22 
 13.   OM2RL   0   0   0   0   6   10   0   0   0   0   0   0   16 
 14.   OM3THX   0   2   0   0   0   0   2   2   0   0   0   2   8 
 15.   OM3WC   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   2 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   115   0   0   115 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   6   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   12 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KMA   0   0   0   0   0   14181   0   0   0   0   0   4840   19021 
 2.   OM3KHT   130   282   155   459   680   350   774   1443   7875   1946   639   1140   15873 
 3.   OM3KVE   0   696   0   0   0   0   0   0   0   2445   1628   0   4769 
 4.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2704   0   0   2704 
 5.   OM3KEG   0   276   306   0   250   282   384   240   0   0   0   567   2305 
 6.   OM3KFY   0   0   0   0   0   0   0   2090   0   0   0   0   2090 
 7.   OM3RRC   2016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2016 
 8.   OM3KFF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1815   0   0   1815 
 9.   OM3KWM   0   0   0   0   0   1386   0   0   0   0   0   0   1386 
 10.   OM3RMY   0   0   0   0   0   528   0   0   0   0   0   0   528 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KTR   0   120   264   64   132   175   560   459   1222   715   318   0   4029 
 2.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1534   0   1534 
 3.   OM3KEG   0   140   155   0   240   195   180   132   0   0   0   343   1385 
 4.   OM3KMA   0   0   0   0   0   198   0   549   0   0   0   294   1041 
 5.   OM3KFF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   39   0   0   39 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KTR   0   360   0   110   279   720   120   816   0   580   876   0   3861 
 2.   OM3KMA   0   0   0   0   0   0   0   105   0   0   0   0   105 
 3.   OM3KEG   0   2   0   0   0   2   4   2   0   0   0   4   14 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele