Výsledky z PA - etapa 01.2009

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM4CW   JN99CH   160   574   25   14350 
 2.   OM1DI   JN87UU   120   485   28   13580 
 3.   OM2RL   JN88NR   101   332   20   6640 
 4.   OM4ADR   JN98FX   93   293   17   4981 
 5.   OM2ADP   JN88SI   72   226   17   3842 
 6.   OM6TX   JN99JK   77   240   16   3840 
 7.   OM1HI   JN88ME   46   166   16   2656 
 8.   OM3CQF   JN88QQ   47   144   16   2304 
 9.   OM3SEM   JN97CS   38   142   14   1988 
 10.   OM7CM   JN98NR   24   91   15   1365 
 11.   OM3WKX   JN98CR   38   122   11   1342 
 12.   OM3TCC   JN88QQ   37   107   10   1070 
 13.   OM5KV   JN97BS   27   104   10   1040 
 14.   OM3WYB   KN09RK   19   67   11   737 
 15.   OM2AOA   JN88OU   27   84   7   588 
 16.   OM3WOR   JN98DF   19   56   8   448 
 17.   OM4DN   JN98CX   24   72   6   432 
 18.   OM3WMA   JN88QQ   22   61   7   427 
 19.   OM3CVV   JN88NC   14   39   7   273 
 20.   OM3TGK   JN88TL   16   42   6   252 
 21.   OM1AWT   JN88KJ   16   43   5   215 
 22.   OM1II   JN88NC   16   40   5   200 
 23.   OM3WZ   KN08NS   14   37   5   185 
    OM5UM   JN98EO   12   37   5   185 
 25.   OM2GA   JN88RT   20   51   3   153 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   35   110   12   1320 
 2.   OM3WEB   JN97CT   29   102   10   1020 
 3.   OM5CM   JN98DF   24   76   11   836 
 4.   OM3NI   JN88WW   16   46   8   368 
 5.   OM4ANI   JN88WV   14   40   6   240 
 6.   OM5KV   JN97BS   13   38   4   152 
 7.   OM5UM   JN98EO   9   24   5   120 
 8.   OM3CVV   JN88NC   10   25   4   100 
 9.   OM3SEM   JN97CS   7   21   4   84 
 10.   OM3TCC   JN88QQ   6   16   5   80 
 11.   OM3WOR   JN98DF   8   21   3   63 
 12.   OM7CM   JN98NR   5   15   4   60 
 13.   OM3WYB   KN09RK   2   4   1   4 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN98DF   6   20   5   100 
 2.   OM5LD   JN98AH   6   17   4   68 
 3.   OM5KV   JN97BS   2   6   2   12 
 4.   OM5UM   JN98EO   2   4   1   4 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM9OT   JN88PE   44   128   11   1408 
 2.   OM3KFV   JN99LD   30   82   8   656 
 3.   OM3RMY   JN88OL   26   71   7   497 
 4.   OM3RRC   JN99FC   18   48   5   240 
 5.   OM3RAL   JN98LR   9   24   5   120 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3RMY   JN88OL   11   26   5   130 
 2.   OM3RAL   JN98LR   3   4   2   8 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele