Výsledky z PA - etapa 06.2021

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WMA   JN88RT   118   413   27   11151 
 2.   OM4MX   JN87WV   93   350   23   8050 
 3.   OM2RL   JN88NR   87   291   21   6111 
 4.   OM6TX   JN88MK   76   269   20   5380 
 5.   OM0AS   KN09WC   49   222   23   5106 
 6.   OM0AAO   JN88XX   66   217   18   3906 
 7.   OM1MJ   JN88PE   48   168   20   3360 
 8.   OM3CPW   JN88OD   50   177   17   3009 
 9.   OM5LD   JN98AH   57   176   14   2464 
 10.   OM4KK   JN88WS   51   163   14   2282 
 11.   OM2DT   JN88QQ   41   137   16   2192 
 12.   OM3TGE   JN98FV   35   120   16   1920 
 13.   OM6CV   JN99LD   33   131   13   1703 
 14.   OM7CM   JN98NR   31   105   16   1680 
 15.   OM4GW   JN98SI   20   82   12   984 
 16.   OM3KFF   JN88MD   26   98   10   980 
 17.   OM3CVV   JN88TR   29   86   11   946 
 18.   OM7AC   JN98NO   21   69   12   828 
 19.   OM2LM   JN88SI   26   79   10   790 
 20.   OM1OW   JN98HS   18   57   8   456 
 21.   OM5ZX   JN98AP   20   52   8   416 
 22.   OM6AKO   JN99LB   15   47   7   329 
 23.   OM7AG   JN98NO   15   44   7   308 
 24.   OM2AJK   JN87QX   14   44   6   264 
 25.   OM3THX   JN98CR   14   43   6   258 
 26.   OM4AJH   JN88XR   15   43   5   215 
 27.   OM1ARW   JN98DN   7   22   5   110 
 28.   OM8ARG   KN08MQ   4   15   4   60 
 29.   OM3TFP   JN98EV   6   16   3   48 
 30.   OM7JN   JN98UH   3   11   4   44 
 31.   OM6ABS   JN99LC   5   12   2   24 
 32.   OM8DM   KN08OR   2   7   3   21 
 33.   OM6KD   JN99KB   4   10   2   20 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM6ABF   JN99CH   101   402   30   12060 
 2.   OM5LD   JN98AH   17   48   8   384 
 3.   OM5KV   JN97BS   15   48   6   288 
 4.   OM3THX   JN98CR   13   41   6   246 
 5.   OM6CV   JN99LD   5   21   5   105 
 6.   OM2AJK   JN87QX   6   19   4   76 
 7.   OM5ZX   JN98AP   5   12   3   36 
 8.   OM7CM   JN98NR   3   11   3   33 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN87WV   32   114   19   2166 
 2.   OM5LD   JN98AH   9   26   6   156 
 3.   OM5KV   JN97BS   5   17   4   68 
 4.   OM3THX   JN98CR   5   12   3   36 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KGW   JN99CH   142   503   23   11569 
 2.   OM3KHT   JN99JC   115   419   23   9637 
 3.   OM3KEG   JN98CR   15   44   7   308 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KVW   JN88MH   19   57   12   684 
 2.   OM3KEG   JN98CR   13   41   6   246 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KII   JN88UU   23   74   14   1036 
 2.   OM3KGW   JN99CH   15   61   11   671 
 3.   OM3KEG   JN98CR   5   12   3   36 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele