Výsledky z PA - etapa 03.2020

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM2RC   JN88OL   84   289   26   7514 
 2.   OM2RL   JN88NR   83   293   21   6153 
 3.   OM3WMA   JN88RT   97   301   19   5719 
 4.   OM6TX   JN99JK   90   272   18   4896 
 5.   OM4AJK   JN98DV   79   246   14   3444 
 6.   OM4MX   JN98HS   69   208   15   3120 
 7.   OM3PA   JN98EP   63   185   15   2775 
 8.   OM7CM   JN98NR   35   115   15   1725 
 9.   OM5LD   JN98AH   47   139   11   1529 
 10.   OM3WOR   JN98DF   40   125   11   1375 
 11.   OM3TGE   JN98FV   41   119   10   1190 
 12.   OM5CC   JN98JD   27   99   11   1089 
 13.   OM60CV   JN99LD   33   112   7   784 
 14.   OM3CVV   JN88TR   28   86   9   774 
 15.   OM7AC   JN98NO   25   73   10   730 
 16.   OM6APR   JN99JF   42   106   6   636 
 17.   OM5UM   JN98EO   25   68   6   408 
 18.   OM3THX   JN98CR   20   58   7   406 
 19.   OM6AMI   JN99KE   25   63   6   378 
 20.   OM6AKO   JN99LB   17   51   7   357 
 21.   OM8AND   KN08OR   11   42   8   336 
 22.   OM4AQP   JN88WR   11   32   5   160 
 23.   OM8DD   KN08AH   6   24   6   144 
 24.   OM5AST   JN88ND   10   25   5   125 
 25.   OM3TFP   JN98HS   9   22   3   66 
 26.   OM6ABF   JN99KA   10   23   2   46 
 27.   OM0AGP    KN09EA   3   10   3   30 
 28.   OM7ANT   JN99LB   5   10   1   10 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KM   JN87WV   43   157   18   2826 
 2.   OM5LD   JN98AH   23   64   9   576 
 3.   OM5KV   JN97BS   14   47   8   376 
 4.   OM3TZO   JN88US   17   47   7   329 
 5.   OM3THX   JN98CR   11   40   6   240 
 6.   OM3WMA   JN88RT   14   39   6   234 
 7.   OM1HI   JN88ME   11   28   5   140 
 8.   OM3TLE   JN98CR   8   21   5   105 
 9.   OM6ABF   JN99KA   8   21   4   84 
 10.   OM7CM   JN98NR   3   9   3   27 
 11.   OM5UM   JN98EO   4   9   2   18 
 12.   OM5AST   JN88ND   2   5   2   10 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN87WV   20   77   12   924 
 2.   OM5LD   JN98AH   11   32   6   192 
 3.   OM5KV   JN97BS   3   8   3   24 
 4.   OM3THX   JN98CR   4   9   2   18 
 5.   OM5UM   JN98EO   3   6   1   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KHT   JN99MA   51   149   11   1639 
 2.   OM3KVW   JN88MH   17   48   8   384 
 3.   OM3KEG   JN98CR   20   42   8   336 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEGJ   JN98CR   11   42   7   294 
 2.   OM3KVW   JN88MH   17   42   5   210 
 3.   OM3KHT   JN99MA   4   9   2   18 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEGJ   JN98CR   4   9   2   18 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele