Výsledky z PA - etapa 01.2020

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM6ABF   JN88XI   100   366   26   9516 
 2.   OM2RC   JN88OL   77   264   23   6072 
 3.   OM5CM   JN87WV   63   249   23   5727 
 4.   OM3WMA   JN88RT   80   253   18   4554 
 5.   OM4MX   JN98HS   66   200   16   3200 
 6.   OM3PA   JN98EP   61   196   15   2940 
 7.   OM6TX   JN99JK   63   189   15   2835 
 8.   OM2RL   JN88NR   58   183   14   2562 
 9.   OM7CM   JN98PP   39   140   14   1960 
 10.   OM3TGE   JN98FV   46   147   13   1911 
 11.   OM7AC   JN98NO   31   97   13   1261 
 12.   OM5CC   JN98JD   29   101   11   1111 
 13.   OM5LD   JN98AH   35   100   11   1100 
 14.   OM60CV   JN99LD   37   118   9   1062 
 15.   OM6JO   JN99KB   22   69   9   621 
 16.   OM0AS   KN18AX   13   54   10   540 
 17.   OM3WOR   JN98DF   22   63   8   504 
 18.   OM8OM   KN09AC   14   49   7   343 
 19.   OM1YU   JN88OD   20   57   6   342 
 20.   OM7AG   JN98NO   16   42   7   294 
 21.   OM6AMI   JN99KE   16   42   6   252 
    OM6AKO   JN99LB   14   36   7   252 
 23.   OM2THX   JN98CR   11   30   6   180 
 24.   OM8AND   KN08OR   8   24   6   144 
 25.   OM5UM   JN98EO   14   33   4   132 
 26.   OM6APR   JN99JF   12   27   3   81 
 27.   OM5AST   JN88ND   8   18   3   54 
 28.   OM3TFP   JN98HS   6   14   3   42 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KM   JN87WV   38   151   20   3020 
 2.   OM5LD   JN98AH   17   50   8   400 
 3.   OM2THX   JN98CR   10   29   6   174 
 4.   OM7CM   JN98PP   9   30   4   120 
 5.   OM3TZO   JN88US   9   25   4   100 
 6.   OM5UM   JN98EO   9   23   4   92 
 7.   OM7AC   JN98NO   6   18   5   90 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   9   25   6   150 
 2.   OM5UM   JN98EO   3   6   1   6 
 3.   OM2THX   JN98CR   2   4   1   4 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KII   JN88UU   92   270   14   3780 
 2.   OM3KVW   JN88MH   24   65   7   455 
 3.   OM3KHT   JN99LB   17   38   5   190 
 4.   OM3KEG   JN98CR   11   30   6   180 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KII   JN88UU   31   92   9   828 
 2.   OM3KVW   JN88MH   19   51   6   306 
 3.   OM3KEG   JN98CR   10   29   6   174 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KII   JN88UU   14   49   12   588 
 2.   OM3KEG   JN98CR   2   4   1   4 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele