Výsledky z PA - etapa 07.2018

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   DL/OM0AB   JN59UK   126   595   33   19635 
 2.   OM3CQF   JN88RT   109   381   23   8763 
 3.   OM6KW   JN99EH   97   336   21   7056 
 4.   OM2RL   JN88NR   80   285   24   6840 
 5.   OM6ABF   JN99IA   94   336   20   6720 
 6.   OM6TX   JN99JK   88   306   20   6120 
 7.   OM4MX   JN88VJ   77   265   21   5565 
 8.   OM6CV   JN99LD   59   211   18   3798 
 9.   OM5CC   JN98JD   52   196   18   3528 
 10.   OM3TGE   JN98FV   46   165   16   2640 
 11.   OM0AS   KN19AG   29   152   17   2584 
 12.   OM3PA   JN98EP   43   149   15   2235 
 13.   OM7AC   JN98NO   41   144   15   2160 
 14.   OM3WOR   JN98DF   40   143   14   2002 
 15.   OM3CVV   JN88TR   35   116   15   1740 
 16.   OM0TT   KN08XQ   25   98   15   1470 
 17.   OM8DD   KN08AH   23   70   16   1120 
 18.   OM7CM   JN98PP   20   72   13   936 
 19.   OM3ID   JN88ME   18   57   11   627 
 20.   OM2ACM   JN88QQ   17   63   8   504 
 21.   OM7JN   JN98UH   11   55   9   495 
 22.   OM3TLE   JN98CR   16   48   6   288 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN87WV   36   136   19   2584 
 2.   OM5LD   JN98AH   30   103   13   1339 
 3.   OM5KV   JN97BS   19   72   11   792 
 4.   OM3TZO   JN88TT   22   67   11   737 
 5.   OM5UM   JN98EO   12   37   8   296 
 6.   OM3ID   JN88ME   10   30   8   240 
 7.   OM7CM   JN98PP   5   16   4   64 
 8.   OM3THX   JN98ET   5   15   3   45 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KM   JN87WV   30   128   19   2432 
 2.   OM5LD   JN98AH   14   45   10   450 
 3.   OM5KV   JN97BS   7   23   6   138 
 4.   OM3ID   JN88ME   6   17   4   68 
 5.   OM3CQF   JN88RT   4   12   5   60 
 6.   OM5UM   JN98EO   5   12   3   36 
 7.   OM3THX   JN98ET   4   10   3   30 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3LQ   JN88NI   5   16   4   64 
 2.   OM2RC   JN88OL   2   5   2   10 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KHT   JN99LB   37   131   14   1834 
 2.   OM3KEG   JN98ET   6   16   3   48 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98ET   7   17   4   68 
 2.   OM3KHT   JN99LB   3   7   2   14 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KV   JN97BS   7   23   6   138 
 2.   OM3KEG   JN98ET   5   12   3   36 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele