Výsledky z PA - etapa 06.2018

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM6ABF   JN99IA   107   387   21   8127 
 2.   OM6TX   JN99JK   95   341   22   7502 
 3.   OM2RL   JN88NR   92   334   21   7014 
 4.   OM6KW   JN99EH   92   304   20   6080 
 5.   OM4TC   JN88WV   98   344   17   5848 
 6.   OM4MX   JN88VJ   77   273   21   5733 
 7.   OM3PA   JN98EP   64   219   20   4380 
 8.   OM6CV   JN99LD   62   231   18   4158 
 9.   OM2DT   JN88QS   57   201   20   4020 
 10.   OM3WMA   JN88RT   50   165   16   2640 
 11.   OM3WOR   JN98DF   45   159   16   2544 
 12.   OM5CC   JN98JD   38   156   16   2496 
 13.   OM0AS   KN19CC   37   172   14   2408 
 14.   OM6AMI   JN99KD   52   159   15   2385 
 15.   OM0TT   KN08XQ   37   134   16   2144 
 16.   OM3TGE   JN98FV   40   135   14   1890 
 17.   OM8DD   KN08AH   26   112   15   1680 
 18.   OM0AB   KN08WW   24   85   12   1020 
 19.   OM3TLE   JN98CR   19   57   7   399 
 20.   OM7AG   JN98NO   17   49   8   392 
 21.   OM3CFR   JN88QQ   11   34   7   238 
 22.   OM1AKU   JN88PE   13   35   6   210 
 23.   OM8AND   KN08OR   8   25   6   150 
    OM0ARK   KN08UV   9   25   6   150 
 25.   OM0ATP   KN08XX   7   20   4   80 
 26.   OM3THX   JN98CR   6   19   4   76 
 27.   OM2ACM   JN88QQ   4   13   4   52 
 28.   OM5UM   JN98EO   4   12   4   48 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN87WV   52   212   24   5088 
 2.   OM3WC   JN88TI   49   182   24   4368 
 3.   OM5LD   JN98AH   42   146   19   2774 
 4.   OM3TZO   JN88UU   42   139   18   2502 
 5.   OM5KV   JN97BS   26   92   16   1472 
 6.   OM3WMA   JN88RT   25   79   13   1027 
 7.   OM5UM   JN98EO   8   22   5   110 
 8.   OM0TT   KN08XQ   6   15   3   45 
 9.   OM3THX   JN98CR   5   11   4   44 
 10.   OM0AB   KN08WW   5   11   2   22 
 11.   OM8AND   KN08OR   4   9   2   18 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KM   JN87WV   32   123   19   2337 
 2.   OM5LD   JN98AH   17   54   10   540 
 3.   OM3WMA   JN88RT   11   35   9   315 
 4.   OM5KV   JN97BS   11   34   7   238 
 5.   OM5UM   JN98EO   3   8   3   24 
 6.   OM3THX   JN98CR   2   4   1   4 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3LQ   JN88NI   12   34   6   204 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KIJ   JN99WB   42   149   18   2682 
 2.   OM3KHT   JN99JC   50   157   14   2198 
 3.   OM3KVW   JN88MH   29   98   14   1372 
 4.   OM3KEG   JN98CR   14   36   6   216 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KHT   JN99JC   18   65   12   780 
 2.   OM3KEG   JN98CR   9   21   5   105 
 3.   OM3KVW   JN88MH   6   17   3   51 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   2   4   1   4 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele