Výsledky z PA - etapa 08.2017

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM6TX   JN99JK   102   344   22   7568 
 2.   OM3WMA   JN88RT   100   325   23   7475 
 3.   OM2RL   JN88NR   81   277   21   5817 
 4.   OM4MX   JN88VJ   72   252   23   5796 
 5.   OM3WOR   JN98DF   53   203   21   4263 
 6.   OM6CV   JN99LD   63   211   17   3587 
 7.   OM7KW   JN98NN   48   180   18   3240 
 8.   OM8AND   KN08OR   32   139   20   2780 
 9.   OM3PA   JN98EP   42   138   16   2208 
 10.   OM5CC   JN98JD   36   134   16   2144 
 11.   OM7CM   JN98PP   30   116   17   1972 
 12.   OM0AS   KN09WC   30   123   15   1845 
 13.   OM6ABF   JN98KX   28   91   11   1001 
 14.   OM1HI   JN88ME   27   85   9   765 
 15.   OM3CVV   JN88TR   22   71   9   639 
 16.   OM8MM   KN08PR   15   55   10   550 
 17.   OM3TLE   JN98CR   14   42   6   252 
 18.   OM8OM   KN09AC   8   26   7   182 
 19.   OM8ARG   KN08MQ   6   18   5   90 
 20.   OM5UM   JN98EO   10   26   3   78 
 21.   OM3THX   JN98CR   5   14   4   56 
 22.   OM3ZBG   KN08OX   3   7   2   14 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   37   130   13   1690 
 2.   OM3TZO   JN88TT   30   95   13   1235 
 3.   OM5KV   JN97BS   25   93   12   1116 
 4.   OM1HI   JN88ME   8   22   5   110 
 5.   OM3WC   JN88TI   6   18   4   72 
 6.   OM2GA   JN88RT   6   17   4   68 
 7.   OM3THX   JN98CR   6   16   4   64 
 8.   OM5UM   JN98EO   5   15   4   60 
 9.   OM3TCC   JN88QQ   6   15   3   45 
 10.   OM7CM   JN98PP   2   6   2   12 
 11.   OM3CVV   JN88TR   1   2   1   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN87WV   25   98   15   1470 
 2.   OM5LD   JN98AH   11   32   8   256 
 3.   OM3THX   JN98CR   5   15   4   60 
 4.   OM5UM   JN98EO   2   5   2   10 
 5.   OM7CM   JN98PP   1   2   2   4 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KII   JN88UU   93   293   13   3809 
 2.   OM3KHT   JN98KX   28   91   11   1001 
 3.   OM3KEG   JN98CR   5   15   4   60 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KII   JN88UU   49   163   17   2771 
 2.   OM3KFY   JN88UU   15   44   7   308 
 3.   OM3KEG   JN98CR   8   22   5   110 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KTR   JN88SI   19   70   12   840 
 2.   OM3KEG   JN98CR   8   22   5   110 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele