Výsledky z PA - etapa 02.2017

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WMA   JN88RT   128   411   20   8220 
 2.   OM6TX   JN99JK   97   317   19   6023 
 3.   OM2RL   JN88NR   74   238   19   4522 
 4.   OM6CV   JN99LD   68   244   18   4392 
 5.   OM7KW   JN98NN   56   198   19   3762 
 6.   OM7AC   JN98NO   58   198   18   3564 
 7.   OM7CM   JN98PP   52   182   19   3458 
 8.   OM4MX   JN98HS   63   201   17   3417 
 9.   OM3PA   JN98EP   53   162   16   2592 
 10.   OM5CC   JN98JD   42   154   16   2464 
 11.   OM6ABF   JN98KX   38   124   13   1612 
 12.   OM1HI   JN88ME   28   92   13   1196 
 13.   OM3TGE   JN98FV   29   92   11   1012 
 14.   OM6JO   JN99KB   24   87   11   957 
 15.   OM3ID   JN88ME   25   72   13   936 
 16.   OM3CVV   JN88TR   21   71   13   923 
 17.   OM3TCC   JN88QQ   20   63   11   693 
    OM2ALB   JN88SI   24   77   9   693 
 19.   OM3ZAH   KN08UO   7   30   7   210 
 20.   OM0TT   KN08XQ   7   26   6   156 
 21.   OM5UM   JN98EO   10   29   5   145 
 22.   OM3THX   JN98CR   4   8   1   8 
    OM3TLE   JN98CR   4   8   1   8 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   31   102   12   1224 
 2.   OM3ID   JN88ME   25   70   10   700 
 3.   OM3TZO   JN88TT   31   84   7   588 
 4.   OM5KV   JN97BS   10   34   6   204 
 5.   OM5UM   JN98EO   11   31   5   155 
 6.   OM5CM   JN98DF   7   25   6   150 
 7.   OM3TCC   JN88QQ   11   28   5   140 
 8.   OM1HI   JN88ME   13   34   4   136 
 9.   OM1RV   JN88NC   11   29   4   116 
 10.   OM2RL   JN88NR   10   27   4   108 
 11.   OM7CM   JN98PP   5   16   3   48 
    OM0TT   KN08XQ   3   12   4   48 
 13.   OM2GA   JN88RS   6   14   3   42 
 14.   OM3TGE   JN98FV   3   9   3   27 
 15.   OM3THX   JN98CR   3   6   2   12 
 16.   OM2ALB   JN88SI   1   2   1   2 
    OM3TLE   JN98CR   1   2   1   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3PV   JN88TI   18   69   10   690 
 2.   OM5CM   JN98DF   14   55   10   550 
 3.   OM5LD   JN98AH   14   41   8   328 
 4.   OM5KV   JN97BS   5   16   4   64 
 5.   OM5UM   JN98EO   3   6   1   6 
    OM7CM   JN98PP   2   3   2   6 
 7.   OM3THX   JN98CR   2   4   1   4 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3ID   JN88ME   1   3   2   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KHT   JN98KX   38   124   13   1612 
 2.   OM3KEG   JN98CR   11   30   5   150 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   10   34   6   204 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   3   6   1   6 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele