Výsledky z PA - etapa 02.2016

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WMA   JN88RT   111   351   22   7722 
 2.   OM6TX   JN99JK   97   315   17   5355 
 3.   OM2RL   JN88NR   81   271   18   4878 
 4.   OM6CV   JN99LD   66   227   16   3632 
 5.   OM6ADN   JN99KL   60   175   14   2450 
 6.   OM3WFC   KN18BX   37   148   16   2368 
    OM3PA   JN98EP   45   148   16   2368 
 8.   OM5CC   JN98JD   27   132   13   1716 
 9.   OM3YFT   JN99IF   35   134   12   1608 
 10.   OM4KK   JN88WS   46   143   10   1430 
 11.   OM3TGE   JN98FV   38   124   11   1364 
 12.   OM7CM   JN98PP   25   87   15   1305 
 13.   OM8AND   KN08OR   22   95   10   950 
 14.   OM0TT   KN08XQ   21   82   11   902 
 15.   OM7AC   JN98NO   23   75   11   825 
 16.   OM6JO   JN99KB   25   81   9   729 
 17.   OM3TCC   JN88QQ   22   69   8   552 
 18.   OM4ADK   JN98CX   20   63   7   441 
 19.   OM1RV   JN88NC   15   50   8   400 
 20.   OM8MM   KN08PR   15   47   6   282 
 21.   OM1QQ   JN88OD   10   32   8   256 
 22.   OM3WDF   KN08WS   12   45   5   225 
 23.   OM5UM   JN98EO   12   36   5   180 
 24.   OM3WTB   JN98GE   7   21   6   126 
 25.   OM6ABA   JN99KA   12   29   4   116 
 26.   OM3ID   JN88ME   8   23   5   115 
 27.   OM3ZAH   KN08UO   8   23   4   92 
 28.   OM8ARG   KN08MQ   8   25   3   75 
 29.   OM6AMD   JN99HF   8   19   3   57 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WC   JN88TI   42   145   17   2465 
 2.   OM5LD   JN98AH   42   136   13   1768 
 3.   OM3TZO   JN88US   26   82   11   902 
 4.   OM3WEB   JN97CT   28   90   9   810 
 5.   OM5KV   JN97BS   21   66   7   462 
 6.   OM2AP   JN88SI   12   34   7   238 
 7.   OM3TCC   JN88QQ   10   28   7   196 
 8.   OM5CM   JN98DF   7   22   5   110 
 9.   OM5CC   JN98JD   8   27   4   108 
 10.   OM5UM   JN98EO   10   26   4   104 
 11.   OM1QQ   JN88OD   8   20   3   60 
 12.   OM1RV   JN88NC   6   15   3   45 
 13.   OM3ID   JN88ME   5   12   3   36 
 14.   OM3YFT   JN99IF   2   5   2   10 
 15.   OM7CM   JN98PP   2   4   2   8 
 16.   OM0TT   KN08XQ   1   3   2   6 
 17.   OM3TGE   JN98FV   2   4   1   4 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3PV   JN88TI   19   71   10   710 
 2.   OM5LD   JN98AH   11   34   8   272 
 3.   OM5KV   JN97BS   7   22   6   132 
 4.   OM5CM   JN98DF   6   21   6   126 
 5.   OM5UM   JN98EO   4   9   2   18 
 6.   OM1HI   JN88ME   3   8   2   16 
 7.   OM7CM   JN98PP   1   3   2   6 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KMA   JN88RP   25   73   10   730 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele