Výsledky z PA - etapa 02.2014

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5AW   JN98CJ   96   318   24   7632 
 2.   OM4TC   JN88WV   113   365   20   7300 
 3.   OM3CQF   JN88RT   90   290   22   6380 
 4.   OM6TX   JN99JK   86   288   21   6048 
 5.   OM2RL   JN88NR   73   240   20   4800 
 6.   OM6CV   JN99LD   58   202   20   4040 
 7.   OM5CC   JN98JD   47   174   17   2958 
 8.   OM7AC   JN98NO   45   155   18   2790 
 9.   OM2DT   JN88QQ   40   128   17   2176 
 10.   OM0TT   KN08XQ   39   138   15   2070 
 11.   OM8AND   KN08OR   31   114   18   2052 
 12.   OM7CM   JN98NR   27   107   19   2033 
 13.   OM1HI   JN88ME   24   84   14   1176 
 14.   OM3TCC   JN88QQ   30   90   13   1170 
 15.   OM4JD   JN88WU   38   116   10   1160 
 16.   OM4ADK   JN98CX   30   98   11   1078 
 17.   OM2AP   JN88SI   26   74   11   814 
 18.   OM3EE   JN88RF   29   79   10   790 
 19.   OM5UM   JN98EO   23   74   10   740 
 20.   OM0AB   KN08WW   19   56   8   448 
 21.   OM8AHJ   KN18CS   14   50   7   350 
 22.   OM3TGK   JN88TL   18   46   6   276 
 23.   OM3WDF   KN08WS   14   39   6   234 
 24.   OM4ANI   JN98AV   10   31   6   186 
 25.   OM3WYM   KN18BX   12   35   4   140 
 26.   OM1QQ   JN88OD   10   24   4   96 
 27.   OM6JO   JN99KB   7   19   5   95 
 28.   OM3 ZAH   KN08UO   9   22   3   66 
 29.   OM3TLE   JN98CR   7   18   3   54 
 30.   OM3RI   KN08UV   7   16   2   32 
 31.   OM5AKW   JN98BH   3   9   3   27 
 32.   OM3WGJ   KN08PR   4   9   2   18 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WC   JN88TI   41   137   16   2192 
 2.   OM5LD   JN98AH   35   120   13   1560 
 3.   OM3WEB   JN97CT   25   96   14   1344 
 4.   OM5KV   JN97BS   24   83   9   747 
 5.   OM3CLS   JN99FC   18   62   9   558 
 6.   OM5CM   JN98DF   22   69   8   552 
 7.   OM3TZO   JN88TT   21   67   7   469 
 8.   OM1HI   JN88ME   12   31   7   217 
 9.   OM4ADX   JN98BW   12   32   4   128 
 10.   OM5UM   JN98EO   9   23   4   92 
 11.   OM0AB   KN08WW   6   16   3   48 
 12.   OM3WDF   KN08WS   6   14   3   42 
 13.   OM7CM   JN98NR   4   9   3   27 
 14.   OM8AND   KN08OR   5   12   2   24 
 15.   OM0TT   KN08XQ   5   11   2   22 
 16.   OM4ANI   JN98AV   4   9   2   18 
    OM1QQ   JN88OD   4   9   2   18 
 18.   OM3WYM   KN18BX   3   8   2   16 
 19.   OM3TCC   JN88QQ   3   7   2   14 
    OM3ZAH   KN08UO   3   7   2   14 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN98DF   9   29   7   203 
 2.   OM5LD   JN98AH   9   27   7   189 
 3.   OM5KV   JN97BS   9   27   5   135 
 4.   OM3PV   JN88TI   4   12   2   24 
 5.   OM5UM   JN98EO   3   7   2   14 
 6.   OM1HI   JN88ME   2   5   2   10 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KMA   JN88RP   115   425   34   14450 
 2.   OM3KFY   JN88LE   84   278   22   6116 
 3.   OM3KEG   JN98CR   24   75   10   750 
 4.   OM3KUN   JN99KL   23   65   8   520 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   18   60   8   480 
 2.   OM3KMA   JN88RP   10   25   3   75 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   1   2   1   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele