Výsledky z PA - etapa 01.2014

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM2RL   JN88NR   90   297   24   7128 
 2.   OM3CQF   JN88RT   94   302   22   6644 
 3.   OM4TC   JN88WV   98   307   16   4912 
 4.   OM6TX   JN99JK   83   271   18   4878 
 5.   OM5AW   JN98CJ   73   248   19   4712 
 6.   OM2DT   JN88QQ   45   150   20   3000 
 7.   OM6CV   JN99LD   48   159   16   2544 
 8.   OM7AC   JN98NO   43   147   16   2352 
 9.   OM0TT   KN08XQ   40   150   15   2250 
 10.   OM5CC   JN98JD   34   126   16   2016 
 11.   OM7CM   JN98NR   34   132   15   1980 
 12.   OM4JD   JN88WU   34   110   12   1320 
 13.   OM3TCC   JN88QQ   35   107   12   1284 
 14.   OM8AND   KN08OR   27   96   13   1248 
 15.   OM4ADK   JN98CX   32   101   12   1212 
 16.   OM3WOR   JN98DF   28   93   11   1023 
 17.   OM2AP   JN88SI   28   80   12   960 
 18.   OM3EE   JN88RF   25   69   10   690 
 19.   OM5UM   JN98EO   26   73   8   584 
 20.   OM5CM   JN98DF   20   61   8   488 
 21.   OM1HI   JN88ME   17   48   9   432 
 22.   OM0AB   KN08WW   20   61   7   427 
 23.   OM8MM   KN08PR   19   54   6   324 
 24.   OM4ANI   JN98AV   13   35   5   175 
 25.   OM3WDF   KN08WS   11   30   4   120 
 26.   OM2GA   JN88RT   10   26   4   104 
 27.   OM8AHJ   KN18CS   11   33   3   99 
 28.   OM3WYM   KN18BX   11   30   2   60 
    OM6JO   JN99KB   6   15   4   60 
 30.   OM8TA   KN08OR   13   29   2   58 
 31.   OM3RI   KN08UV   8   18   3   54 
 32.   OM3WGJ   KN08PR   9   19   2   38 
 33.   OM3ZAH   KN08UO   5   12   3   36 
 34.   OM3ZBG   KN08OX   7   15   2   30 
 35.   OM5AKW   JN98BH   4   11   2   22 
 36.   OM3CKC   KN08OU   5   10   1   10 
 37.   OM8ARG   KN08MQ   4   8   1   8 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WC   JN88TI   38   126   15   1890 
 2.   OM5LD   JN98AH   30   99   13   1287 
 3.   OM3WEB   JN97CT   22   80   12   960 
 4.   OM3TZO   JN88US   16   47   6   282 
 5.   OM3CLS   JN99FC   13   38   7   266 
 6.   OM5CM   JN98DF   9   34   6   204 
 7.   OM5UM   JN98EO   8   21   4   84 
 8.   OM1HI   JN88ME   6   15   4   60 
 9.   OM4ADX   JN98BW   6   18   3   54 
 10.   OM3TCC   JN88QQ   4   10   3   30 
    OM7CM   JN98NR   4   10   3   30 
 12.   OM3WDF   KN08WS   3   8   2   16 
    OM0AB   KN08WW   3   8   2   16 
    OM3WYM   KN18BX   3   8   2   16 
 15.   OM8AND   KN08OR   1   3   2   6 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN98DF   9   35   7   245 
 2.   OM5LD   JN98AH   8   26   6   156 
 3.   OM5UM   JN98EO   1   2   1   2 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KMA   JN88RP   101   357   25   8925 
 2.   OM3KFY   JN88OD   34   96   13   1248 
 3.   OM3KUN   JN99KL   33   93   9   837 
 4.   OM3RMY   JN88VS   15   48   8   384 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KMA   JN88RP   7   17   3   51 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele