Výsledky z PA - etapa 08.2012

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5XX   JN97BS   124   482   32   15424 
 2.   OM3CQF   JN88RT   120   412   26   10712 
 3.   OM4TC   JN88WV   123   417   22   9174 
 4.   OM2RL   JN88NR   107   368   24   8832 
 5.   OM6TX   JN99JK   87   296   22   6512 
 6.   OM2DT   JN88QS   85   281   20   5620 
 7.   OM6CV   JN99LD   71   260   21   5460 
 8.   OM3LO   JN98AV   64   220   19   4180 
 9.   OM7AC   JN98NO   53   177   18   3186 
 10.   OM3EE   JN88RF   62   196   16   3136 
 11.   OM3WOR   JN98DF   58   194   16   3104 
 12.   OM6NM   JN88OD   49   164   18   2952 
 13.   OM0TT   KN08XQ   43   154   18   2772 
 14.   OM4JD   JN88WU   51   168   15   2520 
 15.   OM7CM   JN98NR   35   125   18   2250 
 16.   OM4ADK   JN98CX   37   129   16   2064 
 17.   OM3TCC   JN88QQ   40   127   15   1905 
 18.   OM4DN   JN98CX   38   121   13   1573 
 19.   OM2IV   JN88SP   36   103   10   1030 
 20.   OM3WYB   KN09RK   23   85   12   1020 
 21.   OM3TGK   JN88TL   34   101   9   909 
 22.   OM5UM   JN98EO   26   85   10   850 
 23.   OM3CVV   JN88TR   22   65   11   715 
 24.   OM1HI   JN98KU   20   63   9   567 
 25.   OM3WZ   KN08MS   18   52   8   416 
 26.   OM2GA   JN88RT   21   60   6   360 
 27.   OM8AHJ   KN18CS   12   48   7   336 
 28.   OM3WYM   KN18BX   8   23   4   92 
 29.   OM8DM   KN08OR   3   6   1   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   40   132   12   1584 
 2.   OM3WEB   JN97BS   32   114   13   1482 
 3.   OM5KV   JN97BS   25   92   10   920 
 4.   OM3CQF   JN88RT   25   73   10   730 
 5.   OM3CVV   JN88TR   15   46   7   322 
 6.   OM5UM   JN98EO   13   39   7   273 
 7.   OM1HI   JN98KU   12   36   7   252 
 8.   OM3TCC   JN88QQ   10   26   5   130 
 9.   OM2DT   JN88QS   6   24   5   120 
 10.   OM3WOR   JN98DF   7   18   4   72 
 11.   OM3WYB   KN09RK   5   12   3   36 
 12.   OM3WYM   KN18BX   1   2   1   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3CQF   JN88RT   8   24   8   192 
 2.   OM5KV   JN97BS   7   24   6   144 
 3.   OM5LD   JN98AH   7   22   6   132 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KV   JN97BS   7   24   6   144 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3RMW   JN98DF   52   187   15   2805 
 2.   OM3KFY   JN88PI   15   42   6   252 
 3.   OM3REU   JN88PI   11   29   5   145 
 4.   OM3KII   JN88PI   13   35   4   140 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3RAL   JN98LR   45   157   15   2355 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KMA   JN88RO   1   2   1   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele