Výsledky z PA - etapa 02.2012

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OK2S   JN89XT   154   515   30   15450 
 2.   OM1DI   JN87UU   126   512   30   15360 
 3.   OM2RL   JN88NR   85   285   20   5700 
 4.   OM6TX   JN99JK   76   254   18   4572 
 5.   OM3LO   JN98AV   56   175   15   2625 
 6.   OM3CQF   JN88QQ   49   156   16   2496 
 7.   OM3WOR   JN98DF   45   138   14   1932 
 8.   OM3EE   JN88RF   45   149   12   1788 
 9.   OM3ID   JN88ME   42   116   13   1508 
 10.   OM5KV   JN97BS   30   110   12   1320 
 11.   OM5UM   JN98EO   39   114   11   1254 
 12.   OM2DT   JN88QQ   29   99   12   1188 
 13.   OM0TT   KN08XQ   32   101   11   1111 
 14.   OM7AC   JN98NO   29   91   11   1001 
 15.   OM6CV   JN99LD   21   90   11   990 
 16.   OM7CM   JN98NR   20   77   12   924 
 17.   OM4ADK   JN98CX   27   86   10   860 
 18.   OM4TC   JN98AV   30   94   9   846 
 19.   OM3TCC   JN88QQ   24   78   9   702 
 20.   OM4DN   JN98CX   24   76   8   608 
 21.   OM3TGK   JN88TL   24   70   7   490 
 22.   OM8MM   KN08PR   19   55   8   440 
 23.   OM3WYB   KN09RK   17   60   7   420 
 24.   OM1HI   JN88ME   14   50   8   400 
 25.   OM3WDF   KN08WS   14   45   7   315 
 26.   OM8ATZ   KN08WR   11   37   6   222 
 27.   OM8AHJ   KN18CS   12   37   5   185 
 28.   OM3WYM   KN18BX   10   29   4   116 
 29.   OM3TLE   JN98CR   4   10   2   20 
 30.   OM3WGJ   KN08PR   4   9   2   18 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   29   92   10   920 
 2.   OM3CLS   JN99FC   22   77   10   770 
 3.   OM5KV   JN97BS   18   60   8   480 
 4.   OM3WC   JN88TI   10   32   6   192 
 5.   OM3ID   JN88ME   12   31   5   155 
 6.   OM5UM   JN98EO   10   26   5   130 
 7.   OM7CM   JN98NR   5   21   4   84 
    OM3TCC   JN88QQ   9   21   4   84 
 9.   OM7AC   JN98NO   7   17   4   68 
    OM3TUC   JN88ME   7   17   4   68 
 11.   OM2RL   JN88NR   4   11   4   44 
 12.   OM1HI   JN88ME   5   14   3   42 
 13.   OM3WYB   KN09RK   5   12   3   36 
 14.   OM3WOR   JN98DF   6   13   2   26 
 15.   OM8ATZ   KN08WR   2   5   2   10 
    OM3WDF   KN08WS   2   5   2   10 
 17.   OM2DT   JN88QQ   2   4   1   4 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   8   26   7   182 
 2.   OM5KV   JN97BS   5   14   4   56 
 3.   OM1HI   JN88ME   2   6   3   18 
 4.   OM2RL   JN88NR   1   3   2   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3RAL   JN98KO   6   15   4   60 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3RAL   JN98KO   7   15   2   30 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele